Endometrios

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

 • Identifiera kvinnor med endometriosrelaterade besvär
 • Färdigbehandlade patienter

Remissinnehåll

 • Anamnes
 • Status med fynd om gynekologisk undersökning utförts

Remiss till gynekolog

För bedömning, utredning och ställningstagande till diagnostisk laparoskopi om utebliven behandlingseffekt. Endometrioscentra och endometriosteam handlägger svårare fall av endometrios, på remiss från gynekolog.

Spesamgruppen för gynekologi

Symtom

Upp
 • Svår dysmenorré, ofta riklig blödning eller mellanblödning
 • Ovulationssmärta/blödning
 • Kronisk buk, bäckensmärtor
 • Dyspareuni, djup smärta vid samlag som kan omöjliggöra samlag
 • Infertilitet
 • Menstruationsrelaterade tarm-och urinvägsbesvär (smärta vid tarmtömning, blödning rektalt, IBS-liknande samt cystitliknande besvär)
 • Akut buk (vid ruptur alternativt torsion av endometrioscysta)
 • Ileus/subileus vid adherensbildning

Epidemiologi

Upp
 • Prevalens 5-10% av kvinnor i fertil ålder
 • Vid infertilitet 25-40%

Riskfaktorer

Upp
 • Ärftlig faktor

Differentialdiagnos

Upp
 • Dysmenorré orsakad av myom, polyper, spiral, cervixstenos, infektioner
 • Dyspareuni orsakad av infektioner, vaginism, vestibulit, bäckenbottenskador postpartum, bäckenvaricer, ovarialcystor inklusive tumörer
 • Buksmärtor/kroniska buksmärtor orsakade av tarmrelaterade (IBS, IBD, laktos-/glutenintolerans, divertikulit, kronisk obstipation), urinvägsrelaterade (cystit/interstitiell cystit, kronisk uretrit) eller muskuloskeletala besvär
 • Akut buk orsakad av extrauteringraviditet, infektion, njur-/uretärsten, appendicit, ovarialcysta, cystruptur/torsion

Utredning

Upp

Anamnes

Dysmenorré, dyspareuni, infertilitet och fynd som ofta är mer ospecifika, se rubrik "Symtom".

Gynekologisk undersökning

Smärta vid djup vaginal palpation över uterus/sakrouterinligament samt ömhet över adnexa. Synliga eller palpabla fynd som ömmande, blåskimrande knottror i bakre vaginalfornix ses ibland.

Remiss till gynekolog för bedömning, utredning och ställningstagande till diagnostisk laparoskopi om utebliven behandlingseffekt.

Behandling

Upp
 • Symtomlindring med analgetika; paracetamol och NSAID
 • Hormonell behandling med mål att uppnå amenorré och anovulation
  1. Kombinerade p-piller eller p-ring: monofasiska, kontinuerligt utan uppehåll.
  2. Gestagener: tabletter, p-stav, hormonspiral, p-spruta.
  3. GnRH-analoger kan förskrivas av specialist om diagnosen är bekräftad.
 • Kirurgi om hormonell behandling ej gett tillfredsställande effekt (djupt infiltrerande endometrios, adenomyos). Postoperativt ges hormonell behandling som recidivprofylax
 • Amning kan fungera som recidivprofylax efter graviditet
 • Psykologiskt omhändertagande vid behov
 • Sjukgymnast vid behov (smärtbedömning)
 • Smärtklinik vid behov
 • Sexolog vid behov

Uppföljning

Upp
 • Vanligen hos gynekolog i öppenvård
 • Besvärsfria patienter återremitteras av gynekologen
 • Allmänläkaren remitterar tillbaka vid försämring

Komplikationer

Upp
 • Infiltrativ växt i vagina, tarm, urinblåsa och bäckenväggar. Risk för stenosering av tarm och/eller uretär med ileus respektive njurpåverkan som följd
 • Kronisk smärtproblematik
 • Ökad risk för olika cancerformer, framförallt ovarialcancer

Kvalitetsindikatorer

Upp
 • Symtomfrihet
 • Bevarad fertilitet

Om dokumentet: Endometrios

Författare:
Chris Rodhner, distriktsläkare, Stureby vårdcentral
Stockholm-Gotlands medicinska råd, specialitetsrådet för obstetrik och gynekologi:
Lena Marions, spesak i gynekologi, februari 2019
Publicerat:
December 2014
Uppdaterat:
Februari 2019