Prolaps

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

Diagnos, utredning och kontroll av flertalet patienter.

Remiss till specialist i gynekologi

Vid

 • besvär för ställningstagande till behandling
 • komplikation/recidiv efter genomgången operation
 • osäker diagnos
 • tumörmisstanke
 • problem med konservativ behandling

Remissinnehåll

 • Allmän anamnes, nuvarande sjukdomar och behandlingar
 • Gynekologisk anamnes
 • Prolapsbesvär
 • Inkontinensbesvär

Spesamgruppen för gynekologi

Symtom

Upp

Framfall är en försvagning av vaginalväggen som medför att någon eller fler av slidans väggar (främre, bakre, vaginaltopp/cervix/uterus) buktar in i slidan och ibland ut genom slidöppningen.

Bakomliggande organ kan vara:

 1. Framvägg: urinblåsa (cystocele)
 2. Bakvägg: ändtarm (recto-, proctocele) eller fossa Douglasi med tunntarm (enterocele)
 3. Vaginaltopp: cervix (cervixelongation) eller uterus (subtotal eller total uterovaginal prolaps)

Det mest prolapsspecifika symtomet är så kallad globuskänsla, dvs att något buktar ut ur slidmynningen. Andra symtom kan vara från:

 • Urinvägar: trängningar, blåstömningssvårighet, upprepade UVI:er, urinläckage
 • Tarm: svårighet att krysta ut avföringen, behov av att trycka mot bakre slidväggen
 • Nedsatt sexuell funktion

Riskfaktorer

Upp
 • Vaginala förlossningar, ökad risk med ökat antal och ökad risk vid stora bristningar
 • Graviditet
 • Ålder
 • Hereditet för framfall
 • Förstoppningsbesvär
 • Övervikt
 • Anamnes på varicer, bråck, hemorrojder
 • Tungt fysiskt arbete

Differentialdiagnos

Upp
 • Annan lokal förändring i vulva
 • Tumör

Utredning

Upp

Anamnes

 • Prolapsspecifika symtom, med eller utan inkontinensbesvär, se "Symtom"
 • Gynekologisk undersökning

Behandling

Upp

Upplever patienten inga besvär behövs ingen behandling.

Konservativ behandling med ring eller annat inlägg. Kräver täta kontroller inledningsvis, därefter kontroll/byte 1-4 ggr per år. Vid ringbehandling behövs slemhinneskydd med lokala östrogener: vagitorier 2 gånger per vecka hos postmenopausala kvinnor.

Kirurgisk åtgärd.

Uppföljning

Upp

Vid prolapsring: kontroll/byte enligt ovan, annars vid nya besvär.

Komplikationer

Upp

Till ringbehandling

 • Skavsår med flytningar och blödningar
 • Svårighet att få ring att sitta kvar
 • Blåstömningssvårigheter trots ringbehandling

Till kirurgi

 • Hög frekvens recidiv anatomiskt av vilka cirka 10% av de opererade får tillbaka symtom. Recidiven vanligast första året efter operation men kan även uppstå senare
 • Ansträngningsinkontinens eller trängningsinkontinens
 • Dyspareuni, smärtsamma samlag
 • Erosion av vaginalslemhinnan efter prolapsoperation med nät

Om dokumentet: Prolaps

Författare:
Chris Rodhner, distriktsläkare, Stureby vårdcentral
Granskat av:
Marie Westergren Söderberg, överläkare, Kvinnokliniken, Södersjukhuset
Stockholm-Gotlands medicinska råd, specialitetsrådet för obstetrik och gynekologi:
Karin Pettersson, ordf, december 2017
Publicerat:
Maj 2010
Uppdaterat:
December 2017