Gallsten

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

Kan behandlas av allmänläkare vid hembesök eller på vårdcentral. Ett typiskt akut gallstensanfall kan behandlas direkt, speciellt om patienten har påvisad gallsten tidigare eller upprepade anfall.

Remiss till ultraljud

Distriktsläkare bör skriva remiss för ultraljud.

Remiss till specialistläkare

Remissinnehåll

  • Anamnes och status
  • Leverprover ska ha tagits och remissen innehålla uppgifter om dessa
  • Given behandling ska stå i remissen
  • Förekomst av ikterus ska anges som ovan

Remiss till akutmottagning

  • Remiss till akutmottagning bör utfärdas om smärttillståndet är oklart
  • Om patientens symtom ej viker på initial behandling bör en akutmottagning överta ansvaret

Remissinnehåll

  • Remissinnehåll som ovan

Spesamgruppen för kirurgi

Sjukskrivning

Upp

Att tänka på vid bedömning av arbetsförmåga
Operationstyp, postoperativa besvär och arbetets belastning avgör arbetsförmågan.

Att tänka på vid utfärdande av sjukintyg
Möjlighet att arbeta deltid.

Rekommenderad tid för sjukskrivning, se Arbetsverktyg för sjukskrivning, Socialstyrelsen: Gallstenssjukdom

Förkom

Symtom

Upp

Ett akut gallstensanfall kommer plötsligt, har oftast en lokalisation under höger revbensbåge med utstrålning åt ryggen. Kan vara kombinerat med illamående och kräkningar. Ibland finns ett samband med fet eller stekt mat, ägg, äpple eller annan frukt.

Kriterier

Ett gallstensanfall bör inte ha pågått mer än 24 timmar och ej heller vara förenat med feber. Anamnes i kombination med status ger ofta diagnosen.

Prognos

Vanligen smärtfrihet inom 12 timmar.

Riskfaktorer

Upp

Hereditära faktorer, övervikt och högt fettintag.

Differentialdiagnos

Upp
  • Akut njurstensanfall
  • Ulcussjukdom
  • Pankreatit

Utredning

Upp

Anamnes

Smärtans karaktär och tidsförlopp och utbredning skall anges, liksom tidigare kända gallstenar eller tidigare utfört ultraljud.

Status

Bukstatus med eventuella resistenser eller lokaliserad ömhet.

Undersökningar

Diagnosen kan säkerställas på sikt med ultraljud av gallblåsa och gallvägar.

OBS! Patient utan symtom, med gallsten som bifynd, behöver inte opereras.

Lab

Det är viktigt att dokumentera eventuell leverpåverkan med ASAT, ALAT, ALP, Bilirubin och S-amylas.

Behandling

Upp

Gallstensanfall bör behandlas med smärtstillande injektion, exempelvis Voltaren 75 mg intramuskulärt eller som suppositorium 50-100 mg. Vid kontraindikation mot NSAID eller bristande effekt kan injektion eller suppositorie Spasmofen ges.

Upprepade gallstensanfall är indikation för cholecystektomi där gallblåsa med stenar avlägsnas, oftast med laparoskopisk teknik. Ju yngre patient, desto starkare operationsindikation - en attack räcker.

Gallstensanfall beroende på sten i stora gallgången ("choledochussten") behandlas oftast endoskopiskt (ERCP-teknik), antingen som enda ingrepp eller med samtidig eller efterföljande cholecystektomi.

Uppföljning

Upp

Patienten söker vid behov.

Vid upprepade gallstensanfall bör långsiktigt beslut om operation eller ej tas.

Komplikationer

Upp

Ett akut gallstensanfall kan vara ett delfenomen i en mera komplicerad gallstenssjukdom. Gallsten kan vid passage ge upphov till stas i djupa gallvägarna. Sten i stora gallgången (choledochus) kan ge ikterus, eventuellt med feber (cholangit) och/eller gallstenspancreatit. En avstängd gallblåsa kan övergå till cholecystit som i vissa fall kan kompliceras av fläckvis gangrän i gallblåseväggen med abscessbildning.

Om dokumentet: Gallsten

Författare:
Claes Söderlund, överläkare, Kirurgkliniken, Södersjukhuset, Lennart Engström, överläkare, Kirurgkliniken, Södersjukhuset
Reviderat:
Tora Campbell-Chiru, överläkare, Kirurgklinken, Södersjukhuset, 2017
Granskat av:
Eva Karlsson Holm, specialist i allmänmedicin, Ektorps vårdcentral
Stockholm-Gotlands medicinska råd, specialitetsrådet för kirurgi:
Inga-Lena Nilsson, ordf, februari 2018
Publicerat:
September 1996
Uppdaterat:
November 2017