Artros (axelleden)

  • Sjukskrivning
  • FaR

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

Utredning och medicinsk behandling.

Remiss till specialist i ortopedi

Kirurgisk behandling.

Remissinnehåll

  • Aktuella besvär
  • Besvärens genes och duration (Trauma?)
  • Status (Smärta? Svaghet? Rörelseomfång?)
  • Röntgenutlåtande (Röntgen var?)
  • Yrke/aktivitetsnivå
  • Dominant hand

Spesamgruppen för ortopedi

Symtom

Upp

Axelledsartros är inte lika vanligt som artros i höfter och knän. Oftast är patienten över 65 år.

Successivt ökande, molande värk inne i axeln med eller utan belastningssmärtor och tilltagande inskränkning av rörlighet som kvarstår längre än 2-3 månader kan tala för artros. Ibland kan besvären bli påtagliga först när brosket är helt nedslitet och krepitationer föreligger. Röntgen bekräftar diagnosen, men tidigt i förloppet kan röntgen vara normal.

Observera att frozen shoulder som kan ge liknande rörelseisnkränkning och värk/smärta som regel har ett mycket snabbare fölopp.

Riskfaktorer

Upp
  • Tidigare återkommande luxationer
  • Tidigare infektion, fraktur eller axeloperation

Utredning

Upp

Anamnes

Tidigare infektion, fraktur eller axeloperation.

Undersökningar

Slätröntgen.

Behandling

Upp

Icke operativ

Sjukgymnastik och antiflogistika samt stegrande dos av övrig analgetika lindrar värk och bevarar rörelseomfång/funktion. Intraartikulära steroidinjektioner kan vara av värde och ge lindring under längre tid vid ökande, invalidiserande besvär. Vid behov kan ortoped bistå med injektion.

Kirurgisk

Axelartroplastik (total protes) kan ge mycket god lindring för patienter med axelartros. Över 80% av patienterna blir smärtfria. Däremot kan inte ett normalt rörelseomfång eller funktion för tungt arbete utlovas. Axelplastik bör alltså inte övervägas innan icke operativa behandlingsmöjligheter uttömts.

Om dokumentet: Artros (axelleden)

Författare:
Karol Zyto, överläkare, Ortopediska kliniken, Södersjukhuset
Reviderat:
Simon Printz, överläkare, VO Ortopedi, Södersjukhuset
Granskat av:
Kadir Kakili, specialist i allmänmedicin, Doktor Kom Hem, Ove Oksvold, specialist i allmänmedicin, Capio vårdcentral Slussen
Stockholm-Gotlands medicinska råd, specialitetsrådet för ortopediska sjukdomar:
Karl-Åke Jansson, ordf, juni 2019
Publicerat:
April 1999
Uppdaterat:
Juni 2019