Fotledsartros

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

 1. Utredning med belastad röntgen fot och fotled
 2. Ickekirurgisk behandling

Remiss till specialistläkare i ortopedi

 • Bedömning för kirurgisk behandling
 • Bara remiss om patienten är intresserad av operation
 • Kontrollera distalstatus beträffande cirkulation och sensibiitet
 • Minimera patienternas riskfaktorer och optimera inför kirurgi
 • Informera rökare att rökstopp krävs före operation

Remissinnehåll

 • Röntgenutlåtande (fot och fotled belastade bilder)
 • Anamnes och status, mediciner, yrke, gångförmåga
 • Om patienten är opererad tidigare ange var och när för eventuell rekvisition av journalkopior och röntgenbilder inför besöket

Spesamgruppen för ortopedi

Sjukskrivning

Upp

Beroende på vilken operation som utförs och vilket arbete patienten har:

 • 1-4 veckor efter artroskopi
 • 8-12 veckor efter protes
 • 6-14 veckor efter fotledsartrodes och distal tibiaosteotomi

Symtom

Upp
 • Belastningssmärta, postaktivitetsvärk, vilovärk
 • Ledsvullnad
 • Instabilitet, felställning, stelhet
 • Hälta
 • Symtomen kan variera mycket över tiden och en ”artrosled” kan i perioder vara besvärsfri men är också känslig för belastning och skador

Differentialdiagnos

Upp
 • Artrit
 • Trauma
 • Stressfraktur
 • Instabilitet

Utredning

Upp
 • Belastad röntgen med standardprojektioner
 • Prover vid misstanke om artrit

Behandling

Upp

Ickekirurgisk behandling

 • Fysioterapi för att stärka fotens muskulatur och balans
 • Ortopedtekniska hjälpmedel (inlägg, bandage)
 • Skoråd, exempelvis rullsula och MBT-skor
 • Värktabletter och/eller antiflogistika
 • Kortisoninjektion i leden
 • Avlastning med käpp/kryckor/rullator

Hjälper inte ovanstående behandling kan operation övervägas

Kirurgisk behandling

 • Artroskopi (titthålsoperation) kan vara av värde både för diagnostik och behandling av lindrig artros
 • Fotledsprotes kan väljas till vissa patienter
 • Fotledsartrodes (steloperation) är den vanligaste operationsmetoden vid grav fotledsartros
 • Fåtal patienter med både artros och felställning kan behandlas med distal tibiaosteotomi

Uppföljning

Upp
 • Artroskopi, fri mobilisering utom om broskskada åtgärdats då kan avlastning i 6 veckor behövas
 • Fotledsprotes, gips vanligtvis 6 veckor med belastning
 • Fotledsartrodes och distal tibiaosteotomi gips/orthos i 10-12 veckor, oftast med avlastning

Efter avslutad gipsbehandling krävs långvarig rehabilitering. För mer information, se det nationella fotledsregistret Swedankle.

Komplikationer

Upp
 • Sårläkningsproblem och infektion
 • Nervskador
 • Pseudoartros efter fotledsartrodes
 • Under- eller överkorrektion
 • Proteslossning

Om dokumentet: Fotledsartros

Författare:
Anne Skoog, ortoped, Aleris ortopedklinik
Granskat av:
Spesamgruppen för ortopedi: Carl Siljeholm, specialistläkare, Capio Artro Clinic, Marianne Langlet, specialistläkare, S:t Görans sjukhus, Kadir Kakili, distriktsläkare, Capio vårdcentral
Publicerat:
Februari 2015