Frusen skuldra (frozen shoulder)

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

Utredning och primär behandling.

Remiss till specialist i ortopedi

Injektion eller kirurgisk behandling.

Remissinnehåll

 • Aktuella symtom
 • Besvärens genes och duration (Traumatyp? Atraumatisk debut?)
 • Status (Smärta? Svaghet? Rörelseomfång?)
 • Röntgenutlåtande, (Röntgen var?)
 • Yrke/aktivitetsnivå
 • Dominant hand

Spesamgruppen för ortopedi

Sjukskrivning

Upp

Att tänka på vid sjukskrivning
Oftast relativt snabbt tilltagande (dagar) värk och smärta, Efterhand ökande rörelseinskränkning och svårighet att lyfta armen.

Att tänka på vid bedömning av arbetsförmåga
Beroende på intensitet av smärta, värk i relation till arbetsuppgifterna och dominant hand, är sjukskrivningsbehovet mycket varierande.

Rekommenderad tid för sjukskrivning, se Arbetsverktyg för sjukskrivning, Socialstyrelsen: Skulder- och axelledsbesvär

Förkom

Symtom

Upp

Frusen skuldra (även kallad adhesiv kapsulit) är en form av ledkapselinflammation med tilltagande fibrotisering av ledkapseln. Inskränkt utåtrotation är det klassiska diagnostiska symtomet. Över tid återfår den stora majoriteten ett nära nog normalt rörelseomfång.

Förloppet startar ofta smygande och kan delas in i tre faser:

 1. Smärtfas: Ökande måttliga-svåra smärtor och tilltagande stelhet. Ofta nattlig smärta (1-9 månader).
 2. Stelhetsfas: Avtagande smärtor men kvarstående stelhet (4-18 månader).
 3. Läkningsfas: Lindrig smärta, ökad rörlighet till normalt (8-36 månader).

Prevalens cirka 2% och drabbar oftast personer i åldern 40-70 år.

Riskfaktorer

Upp

Förekommer oftare hos kvinnor och diabetiker (ffa vid insulinanvändning >10 år) och vid hypotyreos. Diabetiker har sämre prognos

Differentialdiagnos

Upp
 • Axelledsluxation
 • Impingementsyndrom/skulderbursit
 • Rotatorkuffruptur
 • Cervikal rizopati (C4/C5-påverkan)
 • Artros
 • Tumör i axelledens ben

Utredning

Upp

Anamnes

 • Sakta tilltagande smärta och stelhet (veckor-månader)
 • Ibland nattsmärtor (när patienten ligger på påverkade sidan) och vilovärk

Undersökningar

 • Slätröntgenundersökning för att utesluta skada, artros och tumör
 • MR tillför inget, förutsatt att inget i anamnesen talar för kuffruptur

Behandling

Upp

Farmakologisk behandling

Intraartikulär kortisoninjektion under den initiala smärt-/värkfasen kan eventuellt lindra förloppet både avseende smärta och progress. T.ex. Depomedrol, 40mg/ml, 1-2 ml blandat med Xylocain, 10 mg/ml, 4-5 ml.

Vid svårighet att injicera, överväg remiss till ortoped subakut.

NSAID kan eventuellt provas under kort period som smärtlindring.

Fysioterapi

Lätt träning/rörelse för att upprätthålla den rörlighet som finns kvar och för att underhålla muskulaturen och/eller pendelövningar till smärtgräns som behandling.

Obs! Träning och aktivitet över smärtgränsen kan förvärra tillståndet och öka smärtorna.

Utvärdera efter 1-2 månader.

Kirurgisk behandling

Om uttalad smärta eller om besvärande, kvarstående rörelseinskränkning efter att smärta/värk gått i regress (sällan innan 3-4 månader), kan patienten remitteras till en ortopedisk klinik för ställningstagande till mobilisering i narkos. Denna kan utföras med eller utan samtidig artroskopisk kapselklyvning.

Om dokumentet: Frusen skuldra (frozen shoulder)

Författare:
Karol Zyto, överläkare, Ortopediska kliniken, Södersjukhuset
Reviderat:
Kadir Kakili, specialist i allmänmedicin, Doktor Kom Hem, Ove Oksvold, specialist i allmänmedicin, Capio Vårdcentral Slussen
Stockholm-Gotlands medicinska råd, specialitetsrådet för ortopediska sjukdomar:
Karl-Åke Jansson, ordf, juni 2019
Publicerat:
April 1999
Uppdaterat:
Juni 2019