Ganglion på handen

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

Utredning - diagnos/differentialdiagnos.

Punktionsbehandling i enstaka fall för symtomlindring av ett spänt och stort ganglion i väntan på operation. Recidiverar nästan alltid.

Remiss till specialist i ortopedi, handkirurgisk mottagning

Kirurgisk behandling.

Remissinnehåll

  • Lokalstatus
  • Sjukdomsduration
  • Förekomst av trauma eller artrossymtom
  • Grad av besvär/arbete/ADL

Remiss till sjukgymnast

Ibland rehabilitering postoperativt.

Spesamgruppen för ortopedi

Sjukskrivning

Upp

Rekommenderad tid för sjukskrivning
Se Arbetsverktyg för sjukskrivning, Socialstyrelsen: Vissa hand- och handledsbesvär

Förkom

Symtom

Upp

Ganglion är en vätskefylld cysta utgående från synovial vävnad i senskida eller led. Konsistensen är fast. Storleken varierar ofta hos samma patient. Graden av besvär varierar också mycket och kan helt saknas. Ganglier kan försvinna spontant. Kan även förekomma hos barn.

Ganglion på handen

Dorsalt på handleden: Gangliet finns ofta dorsalt radialt över handleden och utgår vanligen från leden mellan scaphoideum och lunatum.

Volara handledsganglier: Ligger i mycket nära anslutning till arteria radialis (punktionsförsök bör undvikas. Hos äldre personer kan ganglier här utgå från artrosdrabbade leder vid tumbasen. Därför bör alltid röntgen av handleden tas vid volara ganglier hos äldre patienter.

Senskideganglier: Upp till ärtstora, fasta resistenser som sitter volart på fingrarna ofta på grundfalangnivå. Senskideganglier är ofta tryckömma. De kan ibland försvinna av sig själv.

Mukösa cystor: Ganglier utgående från artrosdrabbade fingerleder, oftast från DIP-lederna.

Epidemiologi

Upp

Ganglion är den vanligaste mjukdelsresistensen i handen. De är alltid benigna och försvinner spontant i stor utsträckning.

Degenerativa förändringar, eventuellt traumautlösta i ledband och ledkapsel utgör sannolikt etiologin.

Differentialdiagnos

Upp
  • Carpal bossing - benuppdrivning över metacarpalbensbaserna. Dessa har en hårdare konsistens och är mer distalt belägna än ganglion
  • Andra mjukdelsresistenser
  • Synovit, utgående från led eller senskida

Utredning

Upp

Oftast krävs endast anamnes och palpation.

Undersökningar

  • Ultraljud när diagnosen är oklar eller palpationsfyndet osäkert
  • Röntgen vid misstänkt carpal bossing eller underliggande ledåkomma, vanligen artros

Behandling

Upp

Punktion

Punktion av dorsala ganglier kan övervägas men risken för recidiv är stor. Det föreligger också en risk för bakteriell artrit efter punktion då gangliet har direkt kommunikation med leden. Punktion bör därför göras under sterila förhållanden. Använd lokalanestesi och grov nål, aspirera innehållet som är en tjock, klar gelé. Tryckförband efteråt.

OBS! Punktion av volara ganglier bör undvikas, då de ligger i anslutning till arteria radialis.

Operation

Operation är indicerad vid bestående smärta, funktionsinskränkning eller i undantagsfall av kosmetiska skäl. Det är viktigt att hela gangliet exstirperas varför operation bör göras i bra anestesi och blodfritt fält för att undvika recidiv som ofta är svåra att operera. Även vid radikal exstirpation utförd av van kirurg finns en recidivrisk på cirka 15%. Det finns ej evidens för kortisoninjektion i ganglier.

Om dokumentet: Ganglion på handen

Författare:
Camilla Löfmark, handkirurg, Handkirurgiska kliniken, Södersjukhuset, Marianne Arner, överläkare, Handkirurgiska kliniken, Södersjukhuset
Granskat av:
Kadir Kakili, distriktsläkare, Doktor Kom Hem, Ove Oksvold, distriktsläkare, Capio vårdcentral Slussen
Referenslitteratur:
Hand Clinics. Tumors of the Hand and Forearm, 1995.
Kirurgi i öppen vård. Dahlgren, Johansson.
Publicerat:
Juni 1998
Uppdaterat:
Februari 2017