Hallux rigidus

 • Sjukskrivning
 • FaR

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

 • Utredning och icke kirurgisk behandling

Remiss till specialist i ortopedi

 • Kirurgisk behandling, bara om patienten är motiverad för kirurgi
 • Informera rökare att rökstopp krävs före operation

Remissinnehåll

 • Röntgenutlåtande (fot, belastade bilder)
 • Anamnes och status, yrke, gångförmåga
 • Om patienten är opererad tidigare, ange var och när för eventuell rekvisition av journalkopior och röntgenbilder inför besöket

Spesamgruppen för ortopedi

Symtom

Upp
 • Nedsatt dorsalextension och stelhet i stortåns grundled
 • Smärta vid belastning och rörelse
 • Ändrat gångmönstret på grund av stelhet och smärta i stortåns grundled med belastning på fotens utsida
 • Pseudoexostos, osteofyter, framförallt på stortåledens ovansida ger ytterligare symtom i skor med svullnad och smärta dorsalt samt tilltagande rörelsehinder

Epidemiologi

Upp

Etiologi

 • Hereditet
 • Posttraumatisk
 • Reumatiska sjukdomar
 • Metatarsus primus elevatus. Första metatarsalen är dorsalvinklad i förhållande till övriga metatarsalben
 • Uttalad hallux valgus
 • Överrörlighet

Utredning

Upp

Belastade röntgenbilder i standardprojektioner – frontal och sida med frågeställning artros.

Behandling

Upp

Icke-kirurgisk

 • I första hand skoråd, bekväma skor kan erbjudas av ortopedteknisk firma. Skor med stelsula, rullsula eller MBT-skor ger ofta symtomlindring. Det finns inga hållpunkter att profylaktiskt operera hallux rigidus
 • Antiflogistika och kortisoninjektionon i MTP-leden kan fördröja symtomutveckling
 • Operation kan erbjudas de patienter som har symtom trots justering av skor. Patienten ska informeras om förväntat resultat och risk för postoperativa komplikationer. Kontraindikationer såsom hög ålder, nedsatt cirkulation/känsel, rökning och fotsår måste uteslutas

Kirurgisk

 • Hallux rigidus delas in i 4 grader och operationsmetod väljs beroende på hur mycket av leden som är slitet samt patientens övriga status och ålder
 • Ibland räcker det med att man tar bort lite pålagringar, ibland utförs dekomprimerande benförskjutning och i många fall måste en steloperation av stortåleden utföras
 • Keller´s operation med resektion av proximala delen av basfalangen kan övervägas vid uttalad artros hos äldre med låga funktionskrav
 • I vissa fall kan ledprotes övervägas.
 • Val av operationsmetod bestäms av röntgen, status och operatörens preferenser
 • Operation utförs vanligtvis i lokalbedövning/fotledsblockad som kan kombineras med sedering men narkos förekommer också
 • Med hjälp av speciell sko kan patienten oftast belasta på foten direkt efter operation

Kirurgiska komplikationer

 • Ytlig sårinfektion och påverkan på ytliga hudnerver är vanligast
 • Kvarstående smärta
 • Progress av artros
 • Pseudartros (utebliven läkning av steloperation)
 • Transfermetatarsalgi, dvs ont under MTP II
 • Nekros caput metatarsale I

Uppföljning

Upp
 • Läkning efter operation tar normalt 4-8 veckor beroende på vilken operationsmetod som valts
 • Patienten följs ibland upp via ortopedmottagningen. Vid komplikation ska hänvisas till opererande enheten
 • Efter 4-6 veckor kan man gå i vanliga skor men det tar minst 3-4 månader innan man kan ana slutresultatet

Om dokumentet: Hallux rigidus

Författare:
Anne Skoog, ortoped, Aleris ortopedklinik, Nacka, David Yuran, ortoped, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Granskat av:
Spesamgruppen för ortopedi: Carl Siljeholm, specialistläkare, Capio Artro Clinic, Kadir Kakili, distriktsläkare, To Care Husläkarmottagning, Andreas Selander, Stockholm Spine Center, Simon Printz, ortoped, Södersjukhuset
Publicerat:
November 2013
Uppdaterat:
November 2015