Hammartå

 • Sjukskrivning
 • FaR

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

 • Primär utredning och icke kirurgisk behandling

Remiss till specialist i ortopedi

 • Kirurgisk behandling, bara om patienten är motiverad för kirurgi
 • Informera rökare att rökstopp krävs före operation

Remissinnehåll

 • Röntgenutlåtande (fot, belastade bilder)
 • Anamnes och status, yrke, gångförmåga
 • Om patienten är opererad tidigare, ange var och när för eventuell rekvisition av journalkopior och röntgenbilder inför besöket

Spesamgruppen för ortopedi

Symtom

Upp
 • Skobesvär med trycksmärta dorsalt över knölen, klavus och ibland sår
 • Vanligast dig II men förekommer också på dig III och IV
 • Hammartå kan även ligga ovanpå stortån
 • Hammartå kan förekomma i kombination med andra fotbesvär, tex hallux valgus
 • Subluxation MTP-leden förekommer och ger ofta belastningssmärta plantart med klavusbildning i främre trampdynan

Epidemiologi

Upp

Etiologi

Utredning

Upp

Belastade röntgenbilder i standard projektioner – frontal och sida.

Behandling

Upp

Icke-kirurgisk

 • I första hand skoråd. Bekväma skor kan erbjudas av ortopedteknisk firma. Patienter med marginella besvär undrar ofta om det är bättre att operera när felställningen är liten. Det finns dock inga hållpunkter för att profylaktiskt operera hammartår
 • Avlastande ring, pelott

Kirurgisk

 • Operation kan erbjudas de patienter som har symtom trots justering av skor. Patienten ska informeras om förväntat resultat och risk för postoperativa komplikationer. Kontraindikationer såsom hög ålder, nedsatt cirkulation/känsel, rökning och fotsår måste uteslutas
 • Operation görs vid symtomgivande kontrakt felställning, smärta och sår
 • Val av operationsmetod bestäms av röntgen, status och operatörens preferenser
 • Operation utförs vanligtvis i lokalbedövning/fotledsblockad som kan kombineras med sedering men narkos förekommer också.
 • Med hjälp av speciell sko kan patienten oftast belasta på foten direkt efter operation
 • Det finns ett antal operationsmetoder: artrodes, falangresektion i kombination med MTP-ledsrelease, senförlängning, sentransferering och tenotomi
 • Ofta lämnas ett tunt stift i tån 4-6 veckor, detta dras ut vid återbesöket

Kirurgiska komplikationer

 • Ytlig sårinfektion och påverkan på ytliga hudnerver är vanligast
 • Tån bottnar inte i golvet
 • Recidiv av felställningen, pseudoartros vid artrodes

Uppföljning

Upp
 • Läkning efter operation tar normalt 4-6 veckor
 • Patienten följs ibland upp via ortopedmottagningen. Vid komplikation ska hänvisas till opererande enheten
 • Efter 4-6 veckor kan man gå i vanliga skor men det tar minst 3-4 månader innan man kan ana slutresultatet

Om dokumentet: Hammartå

Författare:
Anne Skoog, ortoped, Aleris ortopedklinik, Nacka, David Yuran, ortoped, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Granskat av:
Spesamgruppen för ortopedi: Carl Siljeholm, specialistläkare, Capio Artro Clinic, Kadir Kakili, distriktsläkare, To Care Husläkarmottagning, Andreas Selander, Stockholm Spine Center, Simon Printz, ortoped, Södersjukhuset
Publicerat:
November 2013
Uppdaterat:
November 2015