Ligamentär instabilitet (stukad fotled)

Vårdnivå/remiss

Upp

Stukad fotled är en vanlig skada då ett eller flera ledband tänjs ut, går av eller släpper med sitt fäste. Akut är tryckförband, högläge och tidig rörelseträning med belastning viktigt.

I de allra flesta fall leder stukning inte till några bestående besvär men sjukgymnast-rehabilitering och stabiliserande bandage kan vara av värde.

Vid sena besvär i form av smärta, upphakningar och instabilitet kan ny belastad röntgen och remiss till ortoped/fotkirurg vara av värde.

De patienter som inte blir bra kan förutom uttänjda ledband ha andra skador i fotleden.

Specialist i allmänmedicin

 • Utredning och icke kirurgisk behandling

Remiss till specialist i ortopedi

 • Kirurgisk behandling, bara om patienten är motiverad för kirurgi
 • Om fortsatta instabilitetsbesvär efter minst 3 månader aktiv rehabilitering
 • Informera rökare att rökstopp krävs före operation

Remissinnehåll

 • Röntgenutlåtande (fotled belastade bilder)
 • Anamnes och status, yrke, gångförmåga
 • Om patienten är opererad tidigare, ange var och när för eventuell rekvisition av journalkopior och röntgenbilder inför besöket

Spesamgruppen för ortopedi

Sjukskrivning

Upp

Sjukskrivningens längd varierar beroende på typ av ingrepp och vilket slags arbete man har och ofta behövs kortare vila med foten i högläge. Tungt stående/gående arbete kräver ofta upp till 6-8 veckors sjukskrivning.

Symtom

Upp

Akut

 • Svullnad på grund av blödning
 • Smärta

Kroniska instabilitetsbesvär

 • Vanligtvis instabilitet och osäkerhetskänsla på ojämnt underlag
 • Belastningssmärta
 • Recidiverande distorsioner med svullnad och ökande smärta
 • Upphakningar och låsningar och senare även inskränkt rörlighet

Utredning

Upp

Akut

 • Skelettröntgen fotled för att utesluta skelettskada

Kroniska instabilitetsbesvär

 • Belastad röntgen fotled i standardprojektioner frontal och sida

Behandling

Upp

Akut

 • Högläge
 • Kompressionsförband
 • Kyla
 • Stabiliserande bandage/orthos eventuellt
 • Belasta, eventuellt med kryckor

Kroniska instabilitetsbesvär

 • Träning av stabilitet och styrka med sjukgymnasthjälp i minst 3 månader
 • Antiinflamatorisk medicinering eventuellt

Behandling med operation

 • Om bestående instabilitet efter minst 3 månaders rehabilitering, remiss till fotortoped
 • Vid operationen stramas ledbanden upp. Omkringliggande vävnad inspekteras och kombinerade skador åtgärdas samtidigt
 • Efter operationen har man vanligtvis gips eller arthos, behandlingstiden är individuell beroende på vilka skador som åtgärdats
 • Vanligtvis får man belasta, ibland behövs kryckor som stöd
 • Smärtstillande och/eller antiinflammatorisk medicinering behövs första tiden

Kirurgiska komplikationer

 • Alla nyopererade fötter svullnar länge, ibland flera månader. Sitt med foten i högläge och höj gärna fotändan i sängen (lägg kudde under madrassen) speciellt första veckan. Högläge minskar också smärtan efter operationen. Använd stödstrumpor efter avgipsning eller ha fot och underben lindade så länge svullnaden kvarstår
 • Ytlig sårinfektion och påverkan på ytliga hudnerver är vanligast

Uppföljning

Upp
 • Patienten följs ibland upp via mottagning eller ibland direkt till sjukgymnast
 • Första återbesök är efter 2-3 veckor med sårkontroll, borttagande av stygn och av- eller omgipsning. Gipset kan ibland ersättas av orthos
 • Läkning efter operation tar normalt 4-8 veckor
 • Vid komplikation ska patienten hänvisas till opererande enheten

Komplikationer

Upp
 • Den vanligaste komplikationen är infektion. Denna är oftast ytlig och kräver endast sårvård och endast ibland antibiotika. Djup infektion är mycket ovanligt
 • Mindre nervpåverkan med känselbortfall i operationsområdet förekommer
 • Blodpropp är ovanligt och motverkas med rörelseträning, belastning och högläge.

Om dokumentet: Ligamentär instabilitet (stukad fotled)

Författare:
Anne Skoog, ortoped, Aleris ortopedklinik, Nacka
Granskat av:
Spesamgruppen för ortopedi: Carl Siljeholm, specialistläkare, Capio Artro Clinic, Marianne Langlet, specialistläkare, S:t Görans sjukhus, Kadir Kakili, distriktsläkare, Capio vårdcentral Stockholm, Andreas Selander, Stockholm Spine Center, Simon Printz, överläkare, VO Ortopedi, Södersjukhuset, David Yuran, ortoped, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Stockholm-Gotlands medicinska råd, specialitetsrådet för ortopediska sjukdomar:
Sari Ponzer, ordf, november 2015
Publicerat:
November 2015