Meniskskador

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

Utredning och initial konservativ behandling,

Remiss till specialist i ortopedi

Kirurgisk behandling.

Remissinnehåll

  • Aktuella symtom, debut, duration, trauma, upphakningar/låsningar
  • Knästatus (smärtlokalisation, flexion eller extensionsdefekt, svullnad)
  • Röntgen-/MRT-utlåtande och var den utfördes
  • Yrke/aktivitetsnivå
  • Konservativ behandling? (fysioterapi, analgetika)

Spesamgruppen för ortopedi

Sjukskrivning

Upp

Rekommenderad tid för sjukskrivning
Se Arbetsverktyg för sjukskrivning, Socialstyrelsen: Vissa knäledsskador

Symtom

Upp

Meniskskada är en vanlig orsak till knäledsbesvär. Det är vanligast med rupturer på mediala menisken. Meniskskador ger smärta vid ledspringan där rupturen sitter, palpationsömhet är typiskt för meniskskada. Ofta huggande smärta som accentueras av vridrörelse och huksittande. Det är inte ovanligt med smärtsamma mekaniska symtom i form av låsningar och upphakningar. Extensionsdefekt kan förekomma.

Riskfaktorer

Upp
  • Traumatiska meniskskador är vanligare hos unga och eller idrottsaktiva personer
  • Degenerativa meniskskador hos äldre kan vara ett led i artrosutveckling i knäleden. Förekommer främst hos medelålders och äldre patienter

Utredning

Upp

Anamnes

Meniskskador drabbar patienter i alla åldrar och blir vanligare med stigande ålder. Orsaken hos yngre patienter är ofta vridvåld medans det hos de äldre patienterna inte alltid behövs något trauma över huvud taget. Detta på grund av att meniskerna degenererar med åldern och blir skörare.

Undersökningar

  • Status med rörelseomfång. Menisktester. Ömhet från ledspringa. Stabilitet i sidled och sagitellt
  • Slätröntgen rekommenderas hos de patienter där anamnes och status inger misstanke om artros
  • MR-undersökning rekommenderas om betydande trauma mot knät förekommit samt vid oklar klinik hos yngre patienter. Om mycket smärta och mekaniska symtom hos äldre patienter och avsaknad av artros på slätröntgen, ingen effekt av fysioterapi, överväg MR

Behandling

Upp

Konservativ

Vid lättare besvär även hos yngre utan uppenbara mekaniska låsningar i leden, inled med minst 3 månaders fysioterapi, daglig träning, överväg utredning och remiss till ortoped.

Degenerativa meniskskador hos äldre patienter bör i första hand behandlas med fysioterapi med daglig träning i minst 3 månader. NSAID-behandling kan lindra symtomen

Kirurgisk

Yngre patienter med traumatisk meniskruptur bör genomgå artroskopi. Vid låst knä bör patienten skyndsamts skickas till ortopedklinik.

Äldre patienter med degenerativ meniskskada som ej svarar på konservativ behandling rekommenderas remiss till ortoped för bedömning och ställningstagande till artroskopi.

Uppföljning

Upp

Enkla meniskskador får vanligtvis inget återbesök hos operatören.

Om kvarstående besvär efter 4-6 månader och väl genomförd sjukgymnastik bör patienten hänvisas till opererande klinik.

Om dokumentet: Meniskskador

Författare:
Carl Siljeholm, ortoped, Capio Ortopediska Huset, Stockholm
Granskat av:
Kadir Kakili, distriktsläkare, Doktor Kom Hem, Simon Printz, ortoped, Södersjukhuset, David Yuran, ortoped, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Stockholm-Gotlands medicinska råd, specialitetsrådet för ortopediska sjukdomar:
Sari Säisä Ponzer, ordf, februari 2017
Publicerat:
Februari 2017