Mortons neuralgi

 • Sjukskrivning
 • FaR

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

 • Utredning och icke kirurgisk behandling

Remiss till ortopedteknik

 • Inläggssulor med så kallad främre pelott för utprovning under 6 månader

Remiss till specialist i ortopedi

 • Ställningstagande till kirurgisk behandling när främre pelott ej hjälpt
 • Relativ kontraindikation: Rökfri före operation (på grund av försämrat läkningsresultat)
 • Absoluta kontraindikationer: fotsår, nedsatt cirkulation

Remissinnehåll

 • Röntgenutlåtande (fot, belastade bilder)
 • Anamnes och status, yrke, gångförmåga
 • Om patienten är opererad tidigare, ange var och när

Spesamgruppen för ortopedi

Symtom

Upp
 • Skorelaterade symtom
 • Ilande nervsmärta i framfoten vid belastning, ofta med utstrålning i tårna
 • Vanligtvis mellan 3:e och 4:e tån men kan även förekomma mellan 2:a och 3:e tån
 • Smärtan är mest uttalad med skor men förekommer också barfota
 • Ibland förekommer känselbortfall ut i tårna

Epidemiologi

Upp

Etiologi

 • Oklart
 • Neurombildning av den plantara digitalnerven, troligen på grund av nervkompression. Nedan differentialdiagnoser kan bidra.

Differentialdiagnos

Upp
 • Stressfraktur
 • Mb Köhler (avvaskulär nekros av caput metatarsale II)
 • Enchondrom (godartad brosktumör)
 • Bursit (främre trampdynan)
 • Artrit (t.ex. överbelastning, RA, gikt)
 • Ganglion

Utredning

Upp

Klinisk undersökning

 • Typiskt statusfynd är kompressionssmärta mellan caput metatarsale III-IV eller II-III
 • Eventuellt nedsatt känsel för beröring mellan tår
 • Cirkulation (pulsar samt värme i fot)

Radiologi

 • Belastade röntgenbilder i standardprojektioner för att utesluta differentialdiagnoser
 • Eventuellt behov av MRT-undersökning bedöms av ortoped

Behandling

Upp

Icke-kirurgisk

 • I första hand skoråd, bekväma och breda skor
 • Inlägg med främre pelott kan erbjudas av ortopedteknisk firma. Normalt ej subventionerat

Kirurgisk

 • Operation kan erbjudas de som har symtom trots justering av skor och inlägg
 • Ingreppet kan göras från fotsula eller fotrygg
 • Val av operationsmetod bestäms av operatören
 • Operation utförs vanligtvis i lokalbedövning/fotledsblockad som kan kombineras med sedering men narkos förekommer också
 • Med hjälp av speciell sko kan patienten oftast belasta på foten direkt efter operation. Oftast behövs ej kryckor efter operation

Kirurgiska komplikationer

 • Ytlig sårinfektion 
 • Vissa patienter får förväntat lätt nedsatt känsel mellan de opererade tårna
 • Vid komplikation ska hänvisas till opererande enhet

Uppföljning

Upp
 • Läkning efter operation tar normalt 2-4veckor
 • Patienten följs ibland upp via ortopedmottagning
 • Efter 4-6 veckor kan man gå i vanliga skor men det tar minst 3-4 månader innan man kan ana slutresultatet

Om dokumentet: Mortons neuralgi

Författare:
Anne Skoog, ortoped, Aleris ortopedklinik Nacka
Granskat av:
Spesamgruppen för ortopedi: Carl Siljeholm, ortoped, Capio Ortopediska Huset, David Yuran, ortoped, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Simon Printz, ortoped, Södersjukhuset, Kadir Kakili, specialist i allmänmedicin, Doktor Kom Hem, Ove Oksvold, specialist i allmänmedicin, Capio vårdcentral Slussen
Publicerat:
November 2013
Uppdaterat:
Juni 2017