Mortons neuralgi

 • Sjukskrivning
 • FaR

Vårdnivå/remiss

Upp

Allmänläkare

 • Utredning och icke kirurgisk behandling

Remiss till specialistläkare

 • Kirurgisk behandling, bara om patienten är motiverad för kirurgi
 • Informera rökare att rökstopp krävs före operation

Remissinnehåll

 • Röntgenutlåtande (fot, belastade bilder)
 • Anamnes och status, yrke, gångförmåga
 • Om patienten är opererad tidigare, ange var och när för eventuell rekvisition av journalkopior och röntgenbilder inför besöket

Spesamgruppen för ortopedi

Symtom

Upp
 • Skorelaterade symtom
 • Ilande nervsmärta i framfoten vid belastning, ofta med utstrålning i tårna
 • Vanligtvis mellan 3:e och 4:e tån men kan även förekomma mellan 2:a och 3:e tån
 • Smärtan är mest uttalad med skor men förekommer också barfota
 • Ibland förekommer känselbortfall ut i tårna

Epidemiologi

Upp

Etiologi

 • Oklart
 • Neurombildning av den plantara digitalnerven

Differentialdiagnos

Upp
 • Stressfraktur
 • Mb Köhler
 • Enchondrom
 • MTP-instabilitet
 • Bursit/artrit
 • Ganglion
 • Främmande kropp

Utredning

Upp
 • Belastade röntgenbilder i standardprojektioner
 • Atypiska symtom MRT

Behandling

Upp

Icke-kirurgisk

 • I första hand skoråd, bekväma skor kan erbjudas av ortopedteknisk firma

Kirurgisk

 • Operation kan erbjudas de som har symtom trots justering av skor. Patienten ska informeras om förväntat resultat och risk för postoperativa komplikationer. Kontraindikationer såsom hög ålder, nedsatt cirkulation/känsel, rökning och fotsår måste uteslutas
 • Ingreppet kan göras från fotsula eller fotrygg
 • Val av operationsmetod bestäms av operatören
 • Operation utförs vanligtvis i lokalbedövning/fotledsblockad som kan kombineras med sedering men narkos förekommer också
 • Med hjälp av speciell sko kan patienten oftast belasta på foten direkt efter operation
 • Vissa patienter får förväntat lätt nedsatt känsel mellan de opererade tårna

Kirurgiska komplikationer

 • Ytlig sårinfektion och påverkan på ytliga hudnerver är vanligast

Uppföljning

Upp
 • Läkning efter operation tar normalt 2-4veckor
 • Patienten följs ibland upp via ortopedmottagning. Vid komplikation ska hänvisas till opererande enheten
 • Efter 4-6 veckor kan man gå i vanliga skor men det tar minst 3-4 månader innan man kan ana slutresultatet

Om dokumentet: Mortons neuralgi

Författare:
Anne Skoog, ortoped, Aleris ortopedklinik, Nacka
Granskat av:
Spesamgruppen för ortopedi: Carl Siljeholm, specialistläkare, Capio Artro Clinic, David Yuran, specialistläkare, Södertälje sjukhus, Marianne Langlet, specialistläkare, S:t Görans sjukhus, Kadir Kakili, distriktsläkare, Capio vårdcentral
Stockholms medicinska råd, specialitetsrådet för ortopediska sjukdomar:
Sari Ponzer, ordf, januari 2014
Publicerat:
November 2013