Tumbasartros (CMC I-artros)

Vårdnivå/remiss

Upp

Allmänläkare

 • Utredning - diagnos/differentialdiagnos
 • Konservativ behandling och uppföljning

Remiss till specialistläkare

Kirurgisk behandling.

Remissinnehåll

 • Anamnesens längd
 • Grad av värk och smärta i arbete/ADL/yrke
 • Sjukskrivningstid
 • Genomförda behandlingar
 • Allmänt hälsotillstånd inklusive aktuella mediciner
 • Röntgenundersökning, bifoga kopia på svaret och ange undersökande enhet

Remiss till arbetsterapeut

Ortosutprovning.

Remiss till sjukgymnast

Postoperativ rehabilitering.

Spesamgruppen för ortopedi

Sjukskrivning

Upp

Rekommenderad tid för sjukskrivning, se Arbetsverktyg för sjukskrivning, Socialstyrelsen: Vissa hand- och handledsbesvär

Förkom

Symtom

Upp

Smärta vid och eventuell värk efter användning av greppet mellan tumme och pekfinger. Smärtan förläggs till leden mellan metacarpale I och carpus och kan försvåra ADL. Småningom kan det också förekomma vilovärk som kan störa nattsömnen.

Rörelsesmärtor i CMC I-leden kan förorsaka svårigheter att öppna greppet mellan tumme och pekfinger (dvs abducera metacarpale I), vilket kan leda till en så kallad adduktionskontraktur. Sekundärt kan det komma en översträckning i tummens MCP-led. Passiva rörelser i CMC I-leden smärtar. Synovit och svullnad förekommer.

Epidemiologi

Upp

Röntgenologiska artrosförändringar i leden mellan trapezium och metacarpale I finns hos cirka 50% av kvinnor över 50 år, varav de flesta inte har några besvär. Arbetsbelastning har inte visat sig öka risken för artros, men kan medföra tidigare symtomdebut.

Hos många är CMC I-artrosen också del i en allmän artrossjukdom, som dessutom drabbar flera småleder i händerna särskilt fingrarnas ytterleder och ibland också andra leder i kroppen.

Differentialdiagnos

Upp
 • Posttraumatisk artros, oftast efter Bennettfraktur, dvs en fraktur i basen av metacarpale I
 • Artros i leden mellan scaphoideum och trapezium
 • De Quervains tendinit, så kallad handledstendinit, se vårdprogram Senskideåkommor
 • Reumatoid artrit

Utredning

Upp

Diagnosen ska bekräftas med en röntgenundersökning.

Behandling

Upp

Allmänläkare

Behandlingen bör alltid inledas konservativt med vila och avlastning med en ortos. En sådan kan tillverkas av distriktsarbetsterapeut eller köpas färdigtillverkad i sjukvårdsaffär. Om detta inte förbättrar besvären kan man försöka att spruta något långverkande steroidpreparat i leden mellan metacarpale I och trapezium. Vid god effekt kan en sådan injektion upprepas ett par gånger, dock ej oftare än var tredje månad. NSAID-preparat kan ofta lindra besvären.

Vid svåra besvär, som ej svarar på behandling med lokala steroider eller ortos, kan man överväga att operera.

Operation

Den vanligaste operationsmetoden är trapezektomi och senplastik, vilket innebär att trapeziumbenet tas bort och ledhålan stabiliseras med hjälp av en sena. Vid denna operationsmetod bibehålls ledrörligheten. Indikationen är vilovärk eller besvär som påverkar yrkesutövning eller ADL.

Konvalescenstiden efter artroplastik i CMC I-leden brukar vara lång, vanligen mellan fyra till sex månader.

Vid långtidsuppföljning efter artroplastik brukar cirka 80% bli helt eller nästan helt smärtfria.

Uppföljning

Upp

Konservativt behandlade patienter bör följas upp efter cirka en månad.

Om dokumentet: Tumbasartros (CMC I-artros)

Författare:
Marianne Arner, överläkare, Handkirurgiska kliniken, Södersjukhuset
Granskat av:
Kadir Kakili, distriktsläkare, Capio vårdcentral
Publicerat:
Maj 1997
Uppdaterat:
September 2014