Ulnarispåverkan i armarna

 • Sjukskrivning
 • FaR

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

 • Utredning, diagnos och differentialdiagnos
 • Eventuell neurofysiologisk utredning
 • Konservativ behandling och uppföljning

Remiss till specialist i ortopedi, handkirurgi

Kirurgisk behandling.

Remissinnehåll

 • Duration och grad av smärta eller värk
 • Intermittent eller konstant känselbortfall? Om konstant, mer brådskande
 • Uppgift om ortosbehandling, resultat av denna
 • Resultat av eventuell neurofysiologisk utredning och var undersökningen utförts

Remiss till arbetsterapeut

Nattortos som håller armbågen i lätt flekterat läge. Finns också prefabricerat.

Spesamgruppen för ortopedi

Symtom

Upp

Domningar, oftast nattetid i lill- och ringfingrarna. Så småningom mer permanent sensibilitetsnedsättning inom detta område och svaghet i ulnarisinnerverade småmuskler i handen.

Patienterna upplever ofta fumlighet och kraftlöshet vid finmanuellt arbete. Värk är ovanligt.

Epidemiologi

Upp

Vanligt tillstånd som ofta varierar i besvärsgrad.

Kan vara relaterat till yrkesmässig belastning med tryck mot nerv på armbågens insida (t.ex. kontorsarbete eller yrkesförare) eller upprepade böj-sträckrörelser i arm.

Siffror för prevalens saknas. Tillståndet kan vara en följd av tidigare skelettskada eller artros i armbågen som rent mekaniskt kan ge nervus ulnaris mindre utrymme i sulcus. Nerven kan i vissa fall luxera över epikondylspetsen vid armbågsflexion med mekanisk irritation som följd.

Differentialdiagnos

Upp
 • Påverkan av nervus ulnaris vid handloven (känseln på handryggen är intakt, liksom kraft i fingerböjarna)
 • Proximal nervpåverkan, t.ex. på grund av artros i halsrygg (symtom på underarm)
 • Karpaltunnelsyndrom
 • Polyneuropati
 • Neurologisk sjukdom (t.ex. MS, ALS)
 • Apikal lungcancer (mycket ovanligt)

Utredning

Upp
 • Ofta synlig atrofi av musklerna i tumvecket (dorsalt mellan tumme och pekfinger)
 • Känselstörning i lill- och halva ringfinger både dorsalt och volart
 • Lillfingret står ut och kan inte adduceras in mot de övriga fingrarna
 • Försvagat nypgrepp mellan tumme och pekfinger
 • Nedsatt kraft i ulnara fingerböjare (testas med fingerkroksdragning i lill- och ringfinger)
 • Flexion av armbågen (typfallet tio sekunder) kan utlösa domningar
 • Perkussionsömhet över nervus ulnaris på armbågens insida (Tinels tecken)

Vid lindriga besvär krävs ingen ytterligare utredning. Vid svåra eller oklara fall kan neurofysiologi vara indicerat.

Röntgen för att utesluta ojämnhet i sulcus vid tidigare skelettskada.

Behandling

Upp

Ortos

Nattortos som håller armbågen i lätt flekterat läge. Finns också prefabricerat.

Översyn ergonomi på arbetsplats.

Operation

Överväg dekompression av nerv (remiss handkirurg) vid följande:

 • Ortos och/eller ergonomi ej förbättrar symtom
 • Motoriska symtom med atrofi
 • Konstant domning

Om dokumentet: Ulnarispåverkan i armarna

Författare:
Marianne Arner, överläkare, Handkirurgiska kliniken, Södersjukhuset
Granskat av:
Kadir Kakili, specialist i allmänmedicin, Doktor Kom Hem, Ove Oksvold, specialist i allmänmedicin, Capio vårdcentral Slussen
Publicerat:
Februari 1996
Uppdaterat:
Juni 2017