Synbesvär

 • Utredning
 • Behandling
 • Uppföljning
 • Komplikationer
 • Kvalitetsindikatorer
 • Sjukskrivning
 • FaR

Vårdnivå/remiss

Upp

Akut handläggning vid plötslig synnedsättning

Snabbt remiss till ögonläkare vid

 • snabbt insättande synnedsättning
 • plötslig ensidig synnedsättning alltid suspekt! Akut kontakt med ögonläkare!
 • ridåfenomen (misstänkt näthinneavlossning)
 • temporalisarterit med synpåvkerkan

Specialist i allmänmedicin

 • Amaurosis fugax
 • Migrän

Remiss till optiker

 • Långsamt tilltagande synnedsättning bägge ögonen
 • Patienter som troligen har refraktionsfel skickas i första hand till optiker
 • Hyperopi - myopi, alla över 8 år

Har skyldighet skicka till ögonläkare om ej god synskärpa kan nås.

Remiss till specialist i ögonsjukdomar

 • Diabetesretinopati
 • Glaskroppsavlossning
 • Hyperopi - barn under 8 år
 • Katarakt (synnedsättning ofta i kombination med bländningsbesvär)
 • Opticusinfarkt
 • Retinalartärocklusion
 • Retinalvenstrombos
 • Senil maculadegeneration ("gula fläcken"), ange om krokseende, dvs raka linjer upplevs som krokiga
 • Synbaneskada
 • Temporalisarterit
 • (Öppenvinkel) glaukom, rutinmässig kontroll vid hereditet ej nödvändig

Remissinnehåll

 • Önskvärda uppgifter vid synnedsättning:
 • Synskärpa på långt håll för vardera ögat, med egna avståndsglas. Kan patienten läsa tidningen med egna läsglas?
 • Hur länge har synnedsättningen förelegat. Har det gällt båda ögonen?
 • Långt och/ eller nära håll?
 • Akut eller successivt?
 • Synfältspåverkan - bilateralt eller ett öga?
 • Finns hereditet för glaukom?
 • Har patienten ont i ett eller båda ögonen? Sedan hur länge?

Se även ögonremisser

Spesamgruppen för ögonsjukdomar

Symtom

Upp

Synnedsättning, med eller utan värk.

Utredning

Upp

I regel specialistfall, men mycket varierande angelägenhetsgrad.

 • Plötslig ensidig synnedsättning alltid suspekt!
 • Kärlocklusioner i retina ej mycket att göra åt akut men diagnos måste ställas.
 • Åldersrelaterad degeneration av gula fläcken eller katarakt, ofta båda ögonen men i "otakt".

Om dokumentet: Synbesvär

Författare:
Magnus Gjötterberg, överläkare, Anders Furucrona, specialist i allmänmedicin, Lars Hellström, specialist i allmänmedicin
Reviderat:
Annika Eklund-Grönberg, specialist i allmänmedicin, Trollbäckens vårdcentral, Leif Tallstedt, överläkare, S:t Eriks ögonsjukhus, 2012
Stockholm-Gotlands medicinska råd, specialitetsrådet för ögonsjukdomar:
Anne Odergren, ordf, maj 2018
Publicerat:
Oktober 1997
Uppdaterat:
Maj 2018