Pseudogikt (Pyrofosfatsynovit)

 • Sjukskrivning
 • FaR

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

Utredning och behandling sker främst i primärvården.

Remiss till specialist i reumatologi

 • Vid tveksamhet diagnos
 • För ställningstagande till kristallanalys för påvisande av stavformade intra- eller extracellulärt belägna kristaller. För säker differentiering mellan urat- och pyrofosfatkristaller krävs polarisationsmikroskop. (Kristallerna har olika ljusbrytningsegenskaper.)

Remissinnehåll

 • Anamnes och status
 • Lab: urat, krea, CRP
 • Röntgen

Spesamgruppen för reumatologi

Symtom

Upp

Pyrofosfat bildas som en av produkterna av kondrocytens metabolism. Detta kan under vissa betingelser med kalcium bilda ett svårlösligt salt, kalciumpyrofosfat, som kan fällas ut i och på ledbrosk, menisker och ledkapsel. Frisättning av kristaller i ledvätskan kan ge upphov till akut ledinflammation som liknar gikt, pseudogiktattacken.

Indelning

A. Hereditär form - sällsynt, framförallt hos medelålders män.
B. Idiopatisk - vanligen äldre och kvinnor, cirka 90%.
C.Vissa internmedicinska tillstånd, t.ex. hyperparatyreoidism.

 Diagnos

 • Karakteristisk, akut mono-/oligoartrit eller i enstaka fall polyartrit
 • Förekomst av pyrofosfatkristaller i ledvätska
 • Kondrokalcinos på röntgen
 • Normalt S-urat

 Akut form

 • Oftast akut insättande monoartrit (90%), handled, axel, armbåge, knä, fotled och ibland tåled
 • Spontanregress av attacken inom 1-2 veckor
 • Vid akut attack förekommer feber och allmänpåverkan
 • Bursit kan förekomma

 Kronisk form

 • Hos framförallt äldre kvinnor ses ibland kronisk pyrofosfatsynovit med engagemang av flera leder samtidigt, som regel knän och handleder, och med mindre uttalad inflammation
 • I enstaka fall kan även ses polyartikulärt perifert engagemang i fingerleder som kan likna såväl reumatoid artrit som Heberden-Bouchard artros

Differentialdiagnos

Upp

Akut form

 • Gikt: annat kristallfynd och hyperurikemi
 • Infektiös artrit: se under gikt
 • Sarkoidosartrit: se under gikt
 • Reaktiv artrit: se under gikt
 • Erysipelas: se under gikt

 Kronisk form

 • Reumatoid artrit: oftast positivt RF-test och/eller anti-CCP, ingen kondrokalcinos
 • Artros: röntgenologiskt degenerativa förändringar

Utredning

Upp

Lab

Specifika diagnostiska test saknas: urat, krea, CRP.

Röntgen

 • Intraartikulära förkalkningar (=kondrokalcinos) ses främst i knäled menisker, brosk och ledkapsel, handled och symfys, men även i andra leder (detta röntgenfynd kan dock förekomma utan symtom)
 • Vid kronisk pyrofosfatsynovit ses kondrokalcinos tillsammans med artrosförändringar
 • Vid hemokromatosassocierad pyrofosfatsynovit ses ofta kondrokalcinos i MCP dig II och III

Behandling

Upp

Akut

 • Vila och avlastning av engagerade leder
 • NSAID (per os/stolpiller) i maxdos till besvärsfrihet
 • Intraartikulär glukokortikoidbehandling i dos anpassad efter ledens storlek
 • Om kontraindikation NSAID kan en kort, cirka 1 veckas, peroral behandling med tablett kortison prövas

Förebyggande behandling finns ej.

Om dokumentet: Pseudogikt (Pyrofosfatsynovit)

Författare:
Ulf Hirsch, reumatolog, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Granskat av:
Cecilia Carlens, Reumatologkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Chris Rodhner, specialist i allmänmedicin, Stureby vårdcentral, Lena Bäckström, specialist i allmänmedicin, Ektorps vårdcentral, Rania Hanna Chabo, specialist i allmänmedicin, Nykvarns vårdcentral
Stockholm-Gotlands medicinska råd, specialitetsrådet för reumatologiska sjukdomar:
Ralph Nisell, ordförande, februari 2019
Publicerat:
November 2003
Uppdaterat:
Februari 2019