Raynauds fenomen

 • Sjukskrivning
 • FaR

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

För primär Raynauds fenomen (debutålder vanligen 15-25 år) sker utredning och behandling i primärvården.

Remiss till specialist i reumatologi

 • Vid misstanke om inflammatorisk reumatisk sjukdom, t.ex. svullna fingrar, fingertoppssår, förhöjd sänkningsreaktion, ledvärk, ålder mer än 40 år vid debut, påvisad ANA/ENA

Remissinnehåll

 • Tidigare och aktuell sjukdom
 • Förekomst ANA och ENA
 • Lablista inkluderande SR, blodstatus, TSH samt ytterligare provtagning beroende på klinisk bild
 • Aktuell medicinering inklusive ögondroppar
 • Ärftlighet för migrän och Raynauds fenomen
 • Sårbildning, atrofiska hudförändringar

Remiss till akutmottagning

 • Vid hotande gangrän.

Remiss för värmehjälpmedel

Aktiv Ortopedteknik i Stockholm
Raynaudmottagning
Box 4041, 169 04 Solna

Elektroniska remisser via TakeCare, sök på: AO Gåskola/Raynauds fen

Remisser kan även faxas till: 08-624 06 47

Webbplats: www.aktivortopedteknik.se

Spesamgruppen för reumatologi

Symtom

Upp

Intermittenta färgväxlingar i gulvitt, blått eller rött med klar demarkering till omgivande vävnad och som uppkommer spontant vid avkylning eller stress. Framförallt engageras ett eller flera fingrar, men även tår, nästipp, öron, mamiller och tungspets. Ibland associerat med domning eller smärta.

Primär Raynauds fenomen

 1. Blekhet (kärlspasm)
 2. Cyanos (förlångsammat kapillärt flöde)
 3. Hyperemi (snabb återfyllnad av kärl och kapillärer)
 4. Kalla fingrar och tår
 5. Enfasfenomen (avblekning)
 6. Ofarlig och sårbildning förekommer inte

Sekundär Raynauds fenomen

 • Flerfasengagemang
 • Sårbildning, gangrän, atrofiska hudförändringar
 • Bakomliggande reumatisk inflammatorisk sjukdom vanligt

Epidemiologi

Upp

Prevalens 

 • Det är vanligt förekommande i befolkningen med en prevalens upp till 10% och vanligast hos kvinnor
 • Primär Raynauds fenomen debuterar vanligen i sena tonåren. Stark ärftlig komponent även för migrän

Differentialdiagnos

Upp

Akrocyanos: Cyanotisk missfärgning av händer och någon gång fötter. Avsaknad av vit färgfas. Förekommer inte intermittent utan kontinuerligt. Förvärras av kyla. Debut oftast före 30 års ålder och oftast hos kvinnor. Inte associerat till sjukdom och kräver ingen specifik behandling.

Läkemedelsbiverkan betablockare? ADHD-läkemedel? Drogmissbruk?

Utredning

Upp

Anamnes

Den typiska patienten är en ung kvinna med debut i nedre tonåren. Fråga efter symtomduration.

Ärftlighet för Raynauds fenomen mycket vanlig liksom för migrän.

Vid debut efter 40 års ålder och manligt kön, misstänk sekundära orsaker. Högre ålder ökar sannolikheten för sekundär form associerad till reumatologisk eller malign sjukdom/hematologisk sjukdom.

Rökning och andra droger, t.ex. amfetamin, cannabis, kokain.

Fråga efter arbete med vibrerande verktyg, dock mindre vanligt nuförtiden.

Läkemedel är en viktig orsak till Raynauds fenomen, t.ex. betablockare i tablettform alternativt ögondroppar.

En annan ökande orsak är medicinering med ADHD-läkemedel.

Specifika frågor associerade till eventuell reumatisk sjukdom gäller handsvullnad, hudförändringar, sår på fingertoppar och torrhet i mun/ögon.

Status

 1. Känn på huden - om den är svullen och stram på fingrar, över händernas ovansidor eller extremiteter föreligger skleroderm hud.
 2. Titta efter perifera sår på fingertoppar eller tår.
 3. Palpera perifera pulsar (a radialis, a ulnaris och adorsalis pedis, a tibialis posterior).
 4. Auskultera hjärta/lungor.
 5. Blodtryck i båda armarna.

Lab-prover

Riktade prover. SR, ANA/ENA vid misstanke/utesluta bakomliggande reumatisk sjukdom.

Behandling

Upp

I primärvården

I första hand

 1. Information om ogynnsamma faktorer som rökning, kyla, psykisk stress, arbetsmiljöfaktorer. Utsättning av betablockerare.
  Råd avseende mössa, varma kläder och vantar.
 2. Se över medicinlistan. Utsättning av betablockare.
 3. Information från arbetsterapeut angående olika värmehjälpmedel (t.ex. värmekuddar, elektriska värmevantar).
 4. I Stockholm finns en särskild arbetsterapeutmottagning för patienter med Raynauds fenomen (se ovan Remiss för värmehjälpmedel) som har i uppdrag av Stockholms läns landsting att ge information om förebyggande och rehabiliterande åtgärder samt att förskriva värmehjälpmedel, eller efter behovsbedömning remittera vidare till ortopedteknisk firma för mer avancerade hjälpmedel.

I andra hand

 1. Nitroglycerinsalva påstrykes mellan fingerbaserna, finns i tre styrkor: 0,2% eller 1% glycerylnitrat i Essexkräm.
 2. Kalciumblockerare främst nifedipin initialt 10 mg x 2, ökas var tredje dag till högst 2 x 3 (60mg/dygn).

Uppföljning

Upp

Efter lugnande besked bör patienten uppmanas söka om nytillkomna symtom.

Vid sårbildning på fingertopparna och annan hudpåverkan eller ledsymtom bör bedömning göras om Raynauds fenomen är sekundärt till reumatologisk sjukdom, skicka då remiss till reumatolog för bedömning.

Om dokumentet: Raynauds fenomen

Författare:
Helene Bolinder, överläkare, Centrum för reumatologi, Akademiskt specialistcentrum, SLSO, Lena Björnådal, överläkare, Centrum för reumatologi, Akademiskt specialistcentrum, SLSO
Granskat av:
Cecilia Carlens, verksamhetschef, Centrum för reumatologi, Akademiskt specialistcentrum, SLSO, Chris Rodhner, specialist i allmänmedicin, Stureby vårdcentral, Lena Bäckström, specialist i allmänmedicin, Ektorps vårdcentral, Rania Chabo, specialist i allmänmedicin, Salems vårdcentral
Publicerat:
November 2003
Uppdaterat:
Augusti 2019