Herpes simplex

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

Initial diagnostik, behandling och information till patienten.

Remiss till specialist i hud/venerologi

Remiss till specialistmottagning i oklara fall, mycket svåra fall och vid svårigheter med profylaktisk behandling.

Några patienter får så svåra symtom så de vårdas inneliggande några dagar.

Remiss till venereologisk mottagning (Karolinska Solna, Karolinska Huddinge, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus) eller Infektion/Venhälsan, Södersjukhuset för män som har sex med män (MSM).

Remissinnehåll

  • Symtom
  • Utförda undersökningar
  • Eventuellt ställningstagande till profylaktisk behandling
  • Önskemål om intensifierad behandling på grund av svåra symtom

Återremiss till specialist i allmänmedicin

Remissinnehåll

  • Resultat av utredningen med diagnos och behandlingsförslag

Spesamgruppen för hud och kön

Sjukskrivning

Upp

Ej nödvändig.

Symtom

Upp
  • Vanligen kliande och svidande sår vid munnen, på penis, i vagina eller i och vid ändtarmen
  • Oftast tydliga röda utslag med vätskefyllda blåsor i mitten
  • Herpesinfektion i analkanalen yttrar sig ofta som en smärtsam fissur. Ofta kan man även se blåsor inne i vagina eller analkanalen. Vid osäkerhet görs spekulumundersökning eller proktoskopi
  • Vid tveksamhet om genes till blåsor utanför könsorgan och mun, ta prov från blåsbotten för herpes DNA-test

OBS! Man kan överföra herpes till andra ställen på kroppen genom att klia sönder blåsor och överföra till andra lokaler och andra personer.

Inkubationstid

2 dagar till 3 veckor efter smittotillfället.

Epidemiologi

Upp

En av de absolut vanligaste könssjukdomarna som smittar vid kyssar, oral-, vaginal- och analsex.

Differentialdiagnos

Upp

Utredning

Upp

Provtagning från en blåsbotten herpes DNA-test. Man kan också ta typspecifik serologi (IgG och IgM). Stegring av IgM tyder på färsk infektion.

Det kliniska utseendet skiljer sig inte mellan HSV-1- och HSV-2-infektion men täta genitala recidiv brukar orskas av HSV-2, varför typbestämning är av värde inför behandlingsbeslut.

Behandling

Upp

Farmakologisk behandling

Vid primär infektion: valaciclovir 500 mg x 2 i 5-10 dygn. OBS! Att behandlingen bara förkortar sjukdomssymtomen med något dygn.

Vid recidiv: valaciclovir 500 mg x 2 i 5 dygn.

Många patienters upplever prodromalsymtom, t.ex. en lätt klåda vid stället för tidigare herpesutbrott. Tar man valaciclovir 1 g i ett par dagar när klådan kommer kan man förhindra uppblossning av symtom.

Vid täta återfall, exempelvis 5-6 om året, ställningstagande till profylaktisk behandling valaciclovir 500 mg x 1 i ett år.

Prevention

Använd kondom vid oral-, vaginal- och analsex från början av och under hela samlaget.

Smittspårning

Utförs ej.

Kloka listan 2020

Om dokumentet: Herpes simplex

Författare:
Sven Grützmeier, överläkare, Venhälsan, Södersjukhuset, Jonas Tovi, specialist i allmänmedicin, Capio vårdcentral Solna, Eva Litnäs, specialist i allmänmedicin, Gustavsbergs vårdcentral
Granskat av:
Veronica Widen-Karlsson, biträdande överläkare, Hudkliniken, Södersjukhuset, Göran Bratt, överläkare, Infektion/Venhälsan, Eva Westerberg, specialist i allmänmedicin, Capio vårdcentral Slussen
Region Stockholms läkemedelskommitté, expertgruppen för hud- och könssjukdomar:
Arne Wikström, docent, överläkare, februari 2018
Kloka listan 2020:
Se under rubrik Behandling i vårdprogrammet
Publicerat:
Mars 2013
Uppdaterat:
Februari 2018