Herpes simplex

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

Initial diagnostik, behandling och information till patienten.

Remiss till specialist i hud/venerologi

Remiss till specialistmottagning i oklara fall, mycket svåra fall och vid svårigheter med profylaktisk behandling.

Några patienter får så svåra symtom så de vårdas inneliggande några dagar.

Remiss till venereologisk mottagning: Sesam Huddinge, Specialistcentrum för sexuell hälsa på Södersjukhuset eller Infektion/Venhälsan, Södersjukhuset för män som har sex med män (MSM).

Remissinnehåll

  • Symtom
  • Utförda undersökningar
  • Eventuellt ställningstagande till profylaktisk behandling
  • Önskemål om intensifierad behandling på grund av svåra symtom

Återremiss till specialist i allmänmedicin

Remissinnehåll

  • Resultat av utredningen med diagnos och behandlingsförslag

Spesamgruppen för hud och kön

Sjukskrivning

Upp

Ej nödvändig.

Symtom

Upp
  • Vanligen kliande och svidande sår vid munnen, på penis, i vagina eller i och vid ändtarmen
  • Oftast tydliga röda utslag med vätskefyllda blåsor i mitten
  • Herpesinfektion i analkanalen yttrar sig ofta som en smärtsam fissur. Ofta kan man även se blåsor inne i vagina eller analkanalen. Vid osäkerhet görs spekulumundersökning eller proktoskopi
  • Vid tveksamhet om genes till blåsor utanför könsorgan och mun, ta prov från blåsbotten för herpes DNA-test

OBS! Man kan överföra herpes till andra ställen på kroppen genom att klia sönder blåsor och överföra till andra lokaler och andra personer.

Inkubationstid

2 dagar till 3 veckor efter smittotillfället.

Epidemiologi

Upp

En av de absolut vanligaste könssjukdomarna som smittar vid kyssar, oral-, vaginal- och analsex.

Differentialdiagnos

Upp

Utredning

Upp

Provtagning från en blåsbotten herpes DNA-test. Man kan också ta typspecifik serologi (IgG och IgM). Stegring av IgM tyder på färsk infektion.

Det kliniska utseendet skiljer sig inte mellan HSV-1- och HSV-2-infektion men täta genitala recidiv brukar orskas av HSV-2, varför typbestämning är av värde inför behandlingsbeslut.

Behandling

Upp

Farmakologisk behandling

Vid primär infektion: valaciclovir 500 mg x 2 i 5-10 dygn. OBS! Att behandlingen bara förkortar sjukdomssymtomen med något dygn.

Vid recidiv: valaciclovir 500 mg x 2 i 5 dygn.

Många patienters upplever prodromalsymtom, t.ex. en lätt klåda vid stället för tidigare herpesutbrott. Tar man valaciclovir 1 g i ett par dagar när klådan kommer kan man förhindra uppblossning av symtom.

Vid täta återfall, exempelvis 5-6 om året, ställningstagande till profylaktisk behandling valaciclovir 500 mg x 1 i ett år.

Prevention

Använd kondom vid oral-, vaginal- och analsex från början av och under hela samlaget.

Smittspårning

Utförs ej.

Kloka listan 2020

Om dokumentet: Herpes simplex

Författare:
Sven Grützmeier, överläkare, Venhälsan, Södersjukhuset, Jonas Tovi, specialist i allmänmedicin, Capio vårdcentral Solna, Eva Litnäs, specialist i allmänmedicin, Gustavsbergs vårdcentral
Granskat av:
Veronica Widen-Karlsson, biträdande överläkare, Hudkliniken, Södersjukhuset, Göran Bratt, överläkare, Infektion/Venhälsan, Eva Westerberg, specialist i allmänmedicin, Capio vårdcentral Slussen
Region Stockholms läkemedelskommitté, expertgruppen för hud- och könssjukdomar:
Arne Wikström, docent, överläkare, februari 2018
Kloka listan 2020:
Se under rubrik Behandling i vårdprogrammet
Publicerat:
Mars 2013
Uppdaterat:
Februari 2018