Klamydia

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

Initial diagnostik, behandling, information till patienten och smittspårning.

Anmälan via SmiNet till Smittskydd Stockholm, Region Stockholm.

Remiss till specialist i dermatologi, venereologisk-/STI-mottagning

För remitterad smittspårning av klamydia, se Vårdgivarguiden

Obs! Vid samtidig gonorré och/eller syfilis: remittera till venereologisk mottagning, som i sådana fall sköter smittspårningen och behandlingen även av klamydia.

Spesamgruppen för hud och kön

Sjukskrivning

Upp

Ej nödvändig.

Symtom

Upp

Obs! Nästan hälften av personerna med klamydia saknar symtom.

  • Sveda vid miktion eller obehag i urinröret, vagina eller ändtarm, ibland lätt obehag i halsen
  • Tjock eller genomskinlig flytning från urinrör, cervix, vagina eller ändtarm
  • Hos kvinnor även intermenstruella småblödningar, kontaktblödning efter vaginal penetration och salpingit
  • Hos män epididymit som kan öka risken för sterilitet
  • Ensidig konjunktivit, även hos spädbarn efter vaginal förlossning
  • Lätt faryngit
  • Aseptisk artrit, stor led, ensidigt, framförallt hos män

Inkubationstid: Symtom uppträder 1-3 veckor efter smittotillfället.

Epidemiologi

Upp
  • Hög förekomst, framförallt hos yngre män och kvinnor
  • Den vanligaste anmälningspliktiga bakteriella sexuellt överförda infektionen

Differentialdiagnos

Upp

Utredning

Upp

Vid symtom tas alltid DNA-test från symtomgivande ställe, urin-DNA-test minst en halvtimme efter senaste miktionen, första urinportionen, DNA-test från svalg och rektum. DNA-test från rektum tas helst via proktoskop. På kvinnor tas DNA-test med vaginalsvabb som därefter stoppas i första urinportionen. Efterhör förekomst av oral- och analsex för kompletterande provtagning. Obs! Rutinerna gällande svabb/provtagning kan variera mellan laboratorierna, läs provtagningsanvisningarna för mottagningens lab.

Dubbelinfektion med gonorré eller Mycoplasma genitalium kan förekomma.

Tag gärna gonorré-DNA-test samtidigt.

Behandling

Upp

Farmakologisk behandling

I primärvården: doxycyklin 100 mg, 2 tabletter första dagen, sedan 1 tablett dagligen i 8 dagar. Märk receptet med Kostnadsfritt enligt Smittskyddslagen.

Uppföljningsprover efter avslutad behandling behövs vanligen inte.

Vid graviditet, se Infpreg - kunskapscentrum för infektioner under graviditet

Avråd från all form av fysisk sexuell kontakt med annan person under behandlingstiden.

Prevention

Använd kondom vid oral-, vaginal- och analsex från början av och under hela samlaget.

Smittspårning

Utförs i primärvården eller remitteras, se rubrik Vårdnivå/remiss ovan. Om smittspårningen ej utförs av läkare krävs särskild kompetens.

Smittspårning görs ett år tillbaka i tiden eller från senast tagna klamydiatest om det är taget inom ett år.

Se mer information om klamydia (Smittskydd Stockholm).

Kloka listan 2020

Uppföljning

Upp

Inga uppföljningsprover efter avslutad behandling. Undantag i vissa fall, t.ex. vid graviditet, se rubrik Behandling ovan.

Om dokumentet: Klamydia

Författare:
Sven Grutzmeier, överläkare, Venhälsan, Södersjukhuset, Jonas Tovi, specialist i allmänmedicin, Capio vårdcentral Solna
Granskat av:
Peter Lidbrink, Hudkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Göran Bratt, överläkare, Infektion/Venhälsan, Södersjukhuset, Åsa Niper, specialist i allmänmedicin, Hökarängens vårdcentral Farsta, Wahid Hakimi, specialist i allmänmedicin, Capio vårdcentral Vårberg, Eva Westerberg, specialist i allmänmedicin, Capio vårdcentral Slussen
Smittskydd Stockholm: Owe Källman, bitr smittskyddsläkare, Rebecka Vyth, smittskyddsbarnmorska
Kloka listan 2020:
Se under rubrik Behandling i vårdprogrammet
Publicerat:
Mars 2013
Uppdaterat:
Juni 2019