Kondylom

Vårdnivå/remiss

Upp

Specialist i allmänmedicin

Initial diagnostik och information till patienten.

Remiss till specialist i dermatologi/venerologi eller urologi/gynekologi

Vid komplikation eller osäkerhet om behandling, remittera till:

  • Venereologisk mottagning (via TakeCare: H Sesam hud mott Karolinska Universitetssjukhuset eller Hudkliniken med specialistcentrum sexuell hälsa, Södersjukhuset) eller
  • Infektion/Venhälsan, Södersjukhuset för män som har sex med män (MSM)

Remiss till Sesam eller urolog vid kondylom i urinrörsmynningen.

Remissinnehåll

  • Symtom
  • Utförda undersökningar

Återremiss till specialist i allmänmedicin

Remissinnehåll

  • Resultat av utredningen med diagnos

Spesamgruppen för hud och kön

Sjukskrivning

Upp

Ej nödvändig.

Symtom

Upp

Små utväxter, vårtor, på penis, under förhuden, i vaginalöppningen, i vagina, i pubis, kring anus och i mycket sällsynta fall även i munnen. Kondylom kan också uppträda som platta vitaktiga förändringar i vulva eller på vaginalslemhinnan eller på penis.

Smittar vid vaginal- och analsex, kondom skyddar oftast om den används, kan dock ej skydda från smitta mot kondylom som sitter på pubisregionen.

Inkubationstid

2-3 månader upp till 1 år efter smittotillfället.

Epidemiologi

Upp
  • Mycket vanligt hos både män och kvinnor
  • Kondylom orsakas av humant papillomvirus (HPV)
  • Vissa typer av HPV associeras med cervixcancer, vulvacancer, peniscancer, analcancer och tonsillcancer

Differentialdiagnos

Upp
  • Andra vårtor
  • Leukoplaki av annan orsak, t.ex. skivepitelcancer

Utredning

Upp

Vill man bekräfta sin misstanke om kondylom, framförallt de platta, kan man pensla med ättiksyra 5%, vänta en minut och förändringarna bleknar och blir samtidigt tydligare. Detta test är dock ospecifikt.

Biopsi för histopatologi görs ibland vid osäkerhet och vid dysplasimisstanke.

Virustypning görs i undantagsfall.

Behandling

Upp

Farmakologisk behandling

Utvärtes kondylom kan även behandlas med podofyllotoxinkräm eller -lösning (Wartec), kontraindicerad vid graviditet. Sätts på kondylomen 2 gånger dagligen i 3 dagar, sedan uppehåll i 4 dagar och därefter ny kur om tre dagar. Kan upprepas flera gånger tills kondylomen är borta.

För anala kondylom finns imikvimod kräm 5% (ALDARA) i dospåsar som stryks på kondylomen tre kvällar i veckan under 8-16 veckor och tvättas av påföljande morgon.

Kan dock inte användas för kondylom som sitter i eller vid uretra på grund av kraftig lokal reaktion och inte heller i vagina eller i rektum.

OBS! Invärtes kondylom i vagina eller rektum kan behandlas med laser eller operation. Remiss till kirurg, gynekologisk mottagning, eller annan mottagning med erfarenhet av behandling av detta tillstånd.

Vaccination

Vaccination med Gardasil finns med i det allmänna vaccinationsprogrammet för tjejer men inte för killar. Både män och kvinnor kan vaccineras med vaccin (Gardasil) mot humant papillomvirus (typ 6, 11, 16, 18). Vaccinet har störst effekt om det ges före sexuell debut. Rabatteras enbart för kvinnor.

Prevention

Använd kondom vid oral-, vaginal- och analsex från början av och under hela samlaget.

Smittspårning

Utförs ej.

Kloka listan 2020

Om dokumentet: Kondylom

Författare:
Sven Grutzmeier, överläkare, Venhälsan, Södersjukhuset, Jonas Tovi, specialist i allmänmedicin, Capio vårdcentral Solna
Granskat av:
Göran Bratt, överläkare, Infektion/Venhälsan, Södersjukhuset, Åsa Niper, specialist i allmänmedicin, Hökarängens vårdcentral, Wahid Hakimi, specialist i allmänmedicin, Capio vårdcentral Vårberg, Eva Westerberg, specialist i allmänmedicin, Capio vårdcentral Slussen
Kloka listan 2020:
Se under rubrik Behandling i vårdprogrammet
Publicerat:
Mars 2013
Uppdaterat:
Maj 2018