Lymfogranuloma venereum (LGV)

Vårdnivå/remiss

Upp

Remiss till specialist i hudsjukdomar/venerologi

Vid klinisk misstanke på LGV, remiss till specialistmottagning för initial diagnostik, information till patienten och smittspårning.

Remiss till venereologisk mottagning (Karolinska Solna, Karolinska Huddinge, Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, Södertälje sjukhus) eller Infektion/Venhälsan, Södersjukhuset för män som har sex med män (MSM).

Anmälan via SmiNet till Smittskydd Stockholm, SLL.

Remissinnehåll

  • Symtom
  • Utförda undersökningar

Återremiss till specialist i allmänmedicin

Remissinnehåll

  • Resultat av utredningen med diagnos

Spesamgruppen för hud och kön

Sjukskrivning

Upp

Kan vara nödvändig någon vecka.

Symtom

Upp

Vanligen mycket smärtsamma sår vid eller i ändtarmen, vagina eller på penis. Ofta förstorade lymfkörtlar i ljumsken. Svår inflammation i ändtarmen (proktit) med blödning och flytningar och smärta, som försvårar undersökning och provtagning.

Bland män som har sex med män är proktiter vanligaste presentationsformen (90%).

Inkubationstid

2-3 veckor efter smittotillfället.

Epidemiologi

Upp

Vanligast i Sverige hos homosexuella män med hiv-infektion. Patienten har oftast smittats utomlands. Tänk på om patienten har en känd eller okänd hiv-infektion.

Differentialdiagnos

Upp

Utredning

Upp

Klamydiaprov (DNA-test) från symtomgivande område. Remiss till närmaste venereologiska klinik för utvidgad diagnostik (specialprov för de klamydiastammar som ger LGV), behandling och smittspårning.

Behandling

Upp

Sker vid specialistklinik, se "Vårdnivå/remiss" ovan.

Farmakologisk behandling

Tablett doxycyklin 100 mg x 2 i 3 veckor. Kontrollprov 1 månad efter avslutad behandling.

Avråd från all form av sexualitet med annan person tills svar på kontrollprovet anlänt.

Prevention

Använd kondom vid oral-, vaginal- och analsex från början av och under hela samlaget.

Smittspårning

Utförs på specialistklinik.

Uppföljning

Upp

Kontrollprov 1 månad efter avslutad behandling.

Om dokumentet: Lymfogranuloma venereum (LGV)

Författare:
Sven Grützmeier, överläkare, Venhälsan, Södersjukhuset, Jonas Tovi, specialist i allmänmedicin, Capio vårdcentral Solna, Eva Litnäs, specialist i allmänmedicin, Gustavsbergs vårdcentral
Granskat av:
Göran Bratt, överläkare, Infektion/Venhälsan, Eva Westerberg, specialist i allmänmedicin, Capio vårdcentral Slussen
Region Stockholms läkemedelskommitté, expertgruppen för hud- och könssjukdomar:
Arne Wikström, docent, överläkare, februari 2018
Publicerat:
Mars 2013
Uppdaterat:
Februari 2018