Lymfogranuloma venereum (LGV)

Vårdnivå/remiss

Upp

Remiss till specialist i hudsjukdomar/venerologi

Vid klinisk misstanke på LGV, remiss till specialistmottagning för initial diagnostik, information till patienten och smittspårning.

  • Venereologisk mottagning (via TakeCare: H Sesam hud mott Karolinska Universitetssjukhuset eller Hudkliniken med specialistcentrum sexuell hälsa, Södersjukhuset) eller
  • Infektion/Venhälsan, Södersjukhuset för män som har sex men män (MSM)

Anmälan via SmiNet till Smittskydd Stockholm, SLL.

Remissinnehåll

  • Symtom
  • Utförda undersökningar

Återremiss till specialist i allmänmedicin

Remissinnehåll

  • Resultat av utredningen med diagnos

Spesamgruppen för hud och kön

Sjukskrivning

Upp

Kan vara nödvändig någon vecka.

Symtom

Upp

Vanligen mycket smärtsamma sår vid eller i ändtarmen, vagina eller på penis. Ofta förstorade lymfkörtlar i ljumsken. Svår inflammation i ändtarmen (proktit) med blödning och flytningar och smärta, som försvårar undersökning och provtagning.

Bland män som har sex med män är proktiter vanligaste presentationsformen (90%).

Inkubationstid

2-3 veckor efter smittotillfället.

Epidemiologi

Upp

Vanligast i Sverige hos homosexuella män med hiv-infektion. Patienten har oftast smittats utomlands. Tänk på om patienten har en känd eller okänd hiv-infektion.

Differentialdiagnos

Upp

Utredning

Upp

Klamydiaprov (DNA-test) från symtomgivande område. Remiss till närmaste venereologiska klinik för utvidgad diagnostik (specialprov för de klamydiastammar som ger LGV), behandling och smittspårning.

Behandling

Upp

Sker vid specialistklinik, se "Vårdnivå/remiss" ovan.

Farmakologisk behandling

Tablett doxycyklin 100 mg x 2 i 3 veckor. Kontrollprov 1 månad efter avslutad behandling.

Avråd från all form av sexualitet med annan person tills svar på kontrollprovet anlänt.

Prevention

Använd kondom vid oral-, vaginal- och analsex från början av och under hela samlaget.

Smittspårning

Utförs på specialistklinik.

Uppföljning

Upp

Kontrollprov 1 månad efter avslutad behandling.

Om dokumentet: Lymfogranuloma venereum (LGV)

Författare:
Sven Grützmeier, överläkare, Venhälsan, Södersjukhuset, Jonas Tovi, specialist i allmänmedicin, Capio vårdcentral Solna, Eva Litnäs, specialist i allmänmedicin, Gustavsbergs vårdcentral
Granskat av:
Göran Bratt, överläkare, Infektion/Venhälsan, Eva Westerberg, specialist i allmänmedicin, Capio vårdcentral Slussen
Region Stockholms läkemedelskommitté, expertgruppen för hud- och könssjukdomar:
Arne Wikström, docent, överläkare, februari 2018
Publicerat:
Mars 2013
Uppdaterat:
Februari 2018