Nyhet - Direktlänk till Kloka Listan från Viss

Upp

Kloka Listan i Viss

För de vårdprogram där det finns en rekommenderad läkemedelsbehandling i Kloka Listan finns
nu en direktlänk från Viss till respektive avsnitt.

För att snabbt kunna se vilka läkemedel som rekommenderas på Kloka Listan, inom berörda vårdprogram
i Viss, finns nu en rubrik sist i behandlingsavsnittet som heter Kloka Listan 2017.

Se exempel från vårdprogrammet Pityriasis versicolor nedan.

Exempel Viss och KL

Genom att klicka på plustecknet bredvid ugglesymbolen i rubriken öppnas motsvarande avsnitt till vårdprogrammet
i Kloka Listan. Väl inne i Kloka Listan går det sedan att scrolla för att läsa hela texten eller söka på annat avsnitt.

Ibland kan direktlänken gå till överliggande rubriknivå som till exempel för vårdprogrammet Sårinfektioner där
länken går till Hud- och mjukdelsinfektioner eller för vårdprogrammet Reumatoid artrit där länken går till
huvudavsnittet Smärta och inflammation.

Observera att det efter klicket på plustecknet kan dröja några sekunder innan texten i Kloka Listan framträder.
För att stänga Kloka Listan klickas på minustecknet.

Vårdprogram med flera kopplingar

För vårdprogram som har flera avsnitt i Kloka Listan syns samma rubrik men plustecknet saknas. Istället
nås rekommendationerna genom att klicka på underliggande länkar, som till exempel i vårdprogrammet
Behandling med nya antikoagulantia (NOAK)
där det länkas till de tre indikationerna nedan.

Det finns flera vårdprogram i Viss som inte har någon rekommendation i Kloka Listan och för dessa saknas
både rubrik och direktlänk.

Kopplingen mellan Viss och Kloka Listan är resultatet av ett samarbete med målet att koordinera vårdprogram i Viss och Kloka Listan.

Om dokumentet: Nyhet - Direktlänk till Kloka Listan från Viss

Författare:
Susanne Elfving
Publicerat:
Mars 2017