Nu finns Kloka listan 2020 länkat från Viss

Upp

För att snabbt kunna se vilka läkemedel som rekommenderas på Kloka listan, inom berörda vårdprogram i Viss, finns en rubrik sist i behandlingsavsnittet som heter Kloka listan 2020.

Genom att klicka på plustecknet bredvid ugglesymbolen i rubriken öppnas motsvarande avsnitt till vårdprogrammet i Kloka listan. Väl inne i Kloka listan går det sedan att scrolla för att läsa hela texten eller söka på annat avsnitt.

Ibland kan direktlänken gå till överliggande rubriknivå som till exempel för Sårinfektioner där länken går till Hud- och mjukdelsinfektioner.

Observera att det efter klicket på plustecknet kan dröja några sekunder innan texten i Kloka listan framträder. För att stänga Kloka listan klickas på minustecknet.

Vårdprogram med flera kopplingar

För vårdprogram som har flera avsnitt i Kloka listan syns samma rubrik men plustecknet saknas. Istället nås rekommendationerna genom att klicka på underliggande länkar, som till exempel i vårdprogrammet Behandling med nya antikoagulantia (NOAK) där det länkas till de tre indikationerna:

  • Förmaksflimmer, förmaksfladder
  • Stroke
  • Venös tromboembolisk sjukdom

Observera att det kan finnas ett fåtal vårdprogram kvar som ännu inte är uppdaterade efter Kloka listan 2020. Där står det fortfarande Kloka listan 2019 i rubriken.

Det finns flera vårdprogram i Viss som inte har någon rekommendation i Kloka listan och för dessa saknas både rubrik och direktlänk.

Om dokumentet: Nu finns Kloka listan 2020 länkat från Viss

Författare:
Redaktionen för Janusinfo
Publicerat:
Februari 2020