Patientinformation: Inför ljumskbråcksoperation

Upp

Ljumskbråck är en försvagning i bukväggen (bråckporten) så att tarmar och fett trycker bukhinnan (bråcksäcken) framför sig och bildar en utbuktning (bråcket).

Besvären består av smärta vid promenad och lyft, samt en utbuktning i ljumsken. Utbuktningen försvinner vanligtvis när man ligger ner. I enstaka fall fastnar tarmarna och kläms in i bråckhalsen - då krävs akut operation.

25% av alla män och 3% av kvinnorna kommer någon gång under sin levnad att opereras för ljumskbråck.

Operationen

Upp

Med ett 5-10 cm långt snitt i ljumsken frilägges och avlägsnas bråcksäcken. Försvagningen i bukväggen sys antingen ihop med nylonliknande sutur eller förstärks med nylonnät, beroende på operationsmetod. Ingreppet kan göras i lokalbedövning, ryggbedövning eller narkos. Efter ingreppet sys såret ihop och ett tryckförband anlägges.

Vi rekommenderar att du vilar operationsdagen.

Efter operationen

Upp

Dagen efter operationen tas tryckförband och sårtejp bort. Du kan duscha och tvätta dig som vanligt. Nytt förband är inte nödvändigt, såret kan lämnas öppet.

Smärta
Måttliga smärtor första dagarna efter operation. Alvedon brukar räcka för smärtlindring. Vi rekommenderar att du tar tabletter i 5 dagar. Det är inte onormalt att du kan känna hugg i ljumsken vid vissa rörelser flera månader efteråt.

Promenad
Du får återuppta promenader och lättare lyft dagen efter operation. Du får sedan gradvis öka aktiviteterna. Efter någon vecka kan du lyfta så mycket du önskar. Smärta utgör belastningsgränsen.

Bilkörning
Undvik bilkörning närmaste dygnen efter operation till dess att reflexerna i benen är fullt återställda (tex panikinbromsning).

Blåmärken
Vanligt. Blåmärket sjunker ofta ned och blå/svart missfärgar penis och pung. Försvinner efter några veckor.

Domning
Huden några centimeter nedom såret är vanligen domnad efter operation. Går oftast tillbaka efter några månader.

Knöl
I upp till 1 år efter operation känns en avlång knöl bakom ärret. Detta är själva reparationen, som successivt kommer att mjukna upp.

Komplikationer

Upp

Blödning
I enstaka fall inträffar en blödning dygnet efter operationen. Detta leder till en bula under såret och behöver vanligen inte åtgärdas utan sugs upp av sig självt.

Infektion
Inträffar i 2-3% av fallen. Såret behöver då öppnas och läggas om dagligen. Detta påverkar lyckligtvis inte hållfastheten i reparationen.

Återfall
1-2% drabbas av nytt bråck månader till år efter genomgången reparation. Ny operation blir vanligen nödvändigt.

Om dokumentet: Patientinformation: Inför ljumskbråcksoperation

Författare:
Viss i samarbete med Ulf Fränneby, överläkare, Kirurgkliniken, Södersjukhuset, 2002