Patientinformation: Arteriellt bensår

Så här behandlar vi ditt arteriella bensår

Upp

Bensår är sår som sitter på underbenet eller foten och inte läker på normal tid. Detta beror i de flesta fall på försämrad blodcirkulation.

Bakomliggande faktorer

Om åderförkalkning drabbar de små kärlen som förser huden med blod, kan det leda till att ett vanligt skavsår inte läker eller till att en del av huden helt enkelt dör på grund av syre- och näringsbrist - det uppstår ett arteriellt sår.

Åderförkalkning kan ha flera orsaker. Det kan det ses som en naturlig åldringsprocess, men det finns också försämrande faktorer som Rökning, högt blodtryck, diabetes (sockersjuka) och höga blodfetter.

För att bensåren ska läka är det viktigaste att undanröja eller behandla de här bakomliggande faktorerna. Rökstopp kan t ex förbättra läkningsförloppet väsentligt. Lämplig behandling av blodtryck, diabetes och blodfetter ansvarar din husläkare för.

Smärtlindring

Bensår kan göra mycket ont. Orsaken till värken ska alltid utredas, men sen måste smärtan behandlas. Det är bättre att hålla värken borta med en regelbunden dos smärtstillande tabletter än att ta en tablett "när det är som värst". Tala med din läkare.

Lindning

Är benen svullna försvåras läkningen. Svullnaden kan bero på dåligt fungerande vener och den behandlas med elastisk binda eller stödstrumpor. Om benen lindas för hårt trycks även artärerna ihop, med minskat blodflöde som följd, vilket i sin tur kan leda till ökad smärta.

Operation

I vissa fall är förträngningarna i artärerna så uttalade att såren inte läker trots att bakomliggande faktorer är åtgärdade. Det kan då bli aktuellt med en operation av blodkärlet. Dessförinnan görs alltid en noggrann undersökning av cirkulationen.

Rökning FÖRSÄMRAR läkningsprocessen
Motion FÖRBÄTTRAR läkningsprocessen

Om dokumentet: Patientinformation: Arteriellt bensår

Författare:
Ylva Linde, Hudkliniken, Södersjukhuset. Uppdaterad av Birgitta Wilson Claréus, Hudspecialist, Farsta Läkarhus
Publicerat:
Juni 2001
Uppdaterat:
Mars 2009