Konjunktivit - omvårdnad

Medicinskt område:
Ögon

Ansvarsområde

Distrikts-/sjuksköterskans uppgift är att

 • Stödja och informera patienten om konjunktivitens normala sjukdomsförlopp och egenvård
 • Identifiera de patienter som kan behöva antibakteriella ögondroppar/salva

Bakgrund

Symtom

Konjunktivit eller bindhinnekatarr (bindhinnan = genomskinlig slemhinna som täcker ögats vita del och insidan av ögonlocken) visar sig ofta som rodnad och svullnad i ögonvitan med symtom som sveda, gruskänsla och irritation. Ögonen tåras mycket. Kladdigt sekret vid bakteriell konjunktivit, slemmigt sekret vid virus och klart sekret och klåda vid allergi. Ingen synförsämring även om patienten kan uppleva något sämre syn på grund av tårar och sekret/kladd.

Se vårdprogram Rött öga med smärta och Rött öga utan smärta.

Orsaker

Orsakas av virus, bakterier eller allergi. Uppstår ofta tillsammans med förkylning eller uppblossande allergi.

Prognos

Konjunktiviter läker spontant i de allra flesta fallen inom 1-2 veckor.

Utredning

Identifiera symtom och tecken på konjunktivit. Viktigt är att man tidigt utesluter andra orsaker till rött öga, som ofta kräver ett annat handläggande än konjunktiviten, se Riktlinjer för handläggning av röda ögon - Janusinfo. Tänk speciellt på eventuell klamydiakonjunktivit om symtomen inte avtar.

Anamnes

Noggrann anamnes är viktigt för att ställa diagnosen. Fråga efter:

 • När och hur började problemen. Oftast smygande spontan debut av symtom vid förkylning eller allergi. Har patienten träffat någon annan med konjunktivit?
 • Ett eller båda ögonen. Startar oftast på ett öga men övergår ofta till båda

Undersökning

 • Kontrollera ögonen var för sig. Inspektera ögonvitan bland annat efter rodnad, svullnad och sekret/var eller klar vätska
 • Fråga efter sveda, klåda, gruskänsla eller värk (värk hör inte till konjunktiviter!)

Symtom

 • Grad av symtom
 • Om patienten under tiden blir förvärrad i sina symtom såsom värk, ökad ljuskänslighet och sämre syn, ska patienten kontrolleras av ögonspecialist akut

Kontroller

Om möjligt synprövning eller fråga patienten om dennes subjektiva uppfattning av synskärpan.

Behandling

Egenvård

Behandlingen handlar till största delen av rådgivning för egenvård.

Goda hygienrutiner samt att tvätta rent ögat räcker oftast. Vid misstänkt bakteriell- eller viruskonjunktivit, uppmana patienten att använda egen handduk för att minska eventuell smittspridning.

Misstänker man allergi, finns det receptfria ögondroppar på Apoteket att prova. Även ögondroppar mot torra ögon kan lindra symtomen.

Kladdiga och hopsatta ögonlock

Ögonfransar med krustor och hopsatta ögonlock.

Uppmana patienten att tvätta ögonen med koksalt eller ljummet vatten regelbundet. Informera om vikten av god handhygien och att använda en bomullstuss fuktad med koksalt per öga för att undvika smittspridning.

Ögonen tåras

Informera om att detta är normalt under pågående infektion men att det successivt kommer att avta. Uppmana patienten att använda en engångstork eller liknande för att torka bort tårar, inte näsduk eller handduk som kan sprida smitta.

Eventuellt kan man smörja huden kring ögat med salvbas (Oculentum simplex) för att undvika irritation av huden kring ögat på grund av alla tårar och de frekventa torkningarna.

Ögonen svider och känns irriterade

Informera om att det är normalt för sjukdomsförloppet men att det successivt blir bättre. Uppmana patienten att undvika starkt ljus och att eventuellt använda solglasögon vid utomhusvistelse för att dämpa ljus men även för att undvika drag.

Man kan även pröva Apotekets ögondroppar för torra ögon som smörjer och tar bort lite av skavkänslan.

Informera om droppteknik och hållbarhetstid samt risk för smittspridning vid kontaminering av flaskspets.

Förskolebarn

Förkylda barn som har röda och lite kladdiga ögon, men som för övrigt mår bra, behöver inte vara hemma från förskolan.

Vid en kraftigare infektion med mycket kladdiga ögon som behöver göras rent flera gånger per dag bör barnet vara hemma. Oftast har barnet då samtidigt snuva och andra tecken på bakteriell övre luftvägsinfektion. Enbart ögonbehandling är sällan befogad och infektionen i övrigt behandlas enligt gällande Strama-rekommendationer.

Läkemedelsbehandling

Om konjunktiviten inte läker ut eller är mycket besvärlig och man misstänker bakteriell konjunktivit, kan ssk eller dsk med förskrivningsrätt sätta in antibiotikadroppar, vilket minskar sjukdomsperioden, se Förskrivningsrätt för sjuksköterskor.

Behandlingsmål

Målet för vården av patienter med konjunktivit är att ge stöd och informera patienten om de vanligaste symtomen och möjligheten till egenvård.

Referenser

 1. Perry J, Tullo A. Care of the Ophthalmic Patient. A guide for nurses and health professionals. Chapman and Hall. San Diego 1995.
 2. Sheikh A, Hurwitz B, Cave J. Antibiotics versus placebo for acute bacterial conjunctivitis. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2000, Issue 1. Art. No.: CD001211. DOI: 10.1002/14651858.CD001211.
 3. Wormald R, Smeeth L, Henshaw K. Evidence-based Ophthalmology. BMJ. London. 2004.

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.