Behandling

Handläggning vid behandling


 • Råd och information om egenvård och påverkbara riskfaktorer
 • Överväg läkemedelsbehandling
 • Överväg remiss vid nodulocystisk akne och vid ärrbildande akne

Allmänna råd


 • Mild tvål eller ansiktstvätt för akne en eller två gånger dagligen kan räcka vid mild akne.
 • Att klämma på aknelesioner kan förvärra inflammationen.
 • Hudfärgat stift kan dölja aknelesioner.
 • Hos vissa med mild-måttlig akne kan kostomläggning fungera som komplement till medicinsk behandling. Det gäller mat med högt glykemiskt index (till exempel godis, vitt mjöl, potatis) samt mjölk och mejeriprodukter.

Läkemedelsbehandling

Allmänt om läkemedelsbehandling


 • Sätt in behandling snabbt i svåra fall för att undvika bestående ärrbildning och psykiskt lidande.
 • Vid behandlingsstart kan akne tillfälligt försämras.
 • Vid lokalirritation av utvärtes behandling bör man tillfälligt minska behandlingen till varannan dag.
 • Utvärtes behandling är grunden i all behandling oavsett eventuell peroral tilläggsbehandling (förutom isotretionin).
 • Behandling med utvärtes antibiotika bör inte pågå mer än 3 månader på grund av risk för resistensutveckling.

Komedoakne


 • Adapalen

Mild pustulopapulös akne


 • Kombination av bensoylperoxid och adapalen
 • Monoterapi av bensoylperoxid, adapalen eller azelainsyra

Medelsvår pustulopapulös akne


 • I första hand kombination av bensoylperoxid + adapalen

Övriga behandlingar:


 • Kombination av bensoylperoxid + klindamycin utvärtes
 • Kombination av tretinoin + klindamycin utvärtes
 • Lymecyklin/tetracyklin oralt + utvärtes behandling utan antibiotika
 • Kombinerad hormonell metod (kvinnor) + utvärtes behandling
 • Isotretinoin (hudläkare)

Svår pustulopapulös akne


 • I första hand lymecyklin/tetracyklin + utvärtes behandling utan antibiotika
 • I andra hand isotretinoin (hudläkare)

Nodulocystisk akne


 • Isotretinoin (hudläkare)

Läkemedelsval vid lokalbehandling


 • Adapalen – motverkar komedoner och hyperkeratinisering, har förebyggande effekt och antiinflammatoriska egenskaper, ge ej vid graviditet
 • Azelainsyra – har antibakteriell effekt och normaliserar keratiniseringsstörningen
 • Bensoylperoxid – har stark antibakteriell effekt, är receptfritt
 • Adapalen + bensoylperoxid – är antibiotikafritt med förebyggande effekt
 • Klindamycin – ge aldrig som monoterapi på grund av risk för resistensutveckling, max 3 månaders behandling
 • Klindamycin + bensoylperoxid – ger mindre risk för resistensutveckling, max 3 månaders behandling
 • Klindamycin + tretinoin kombination – ge ej vid graviditet, max 3 månaders behandling

Läkemedelsval vid peroral behandling


 • Lymecyklin, tetracyklin – har god effekt, antibakteriell och antiinflammatorisk verkan, kombineras med lokalbehandling utan antibiotika, max 2 perioder à 3 månader
 • Kombinerade hormonella preventivmedel – kan ges till kvinnor vid behov av antikonception, god effekt genom minskad androgenicitet
 • Isotretinoin – är mest effektivt, 4-6 månaders behandling ger ofta bestående utläkning, får enbart förskrivas av hudläkare, krav på adekvat antikonception