Klinisk uppföljning

  • Effekt av behandling ses tidigast efter några veckor och utvärdering bör göras tidigast efter 6–8 veckor.
  • Efter uppnått resultat ska antibiotikafri utvärtes behandling fortsätta som profylax.