Komplikationer


  • Bestående ärrbildning
  • Kvarstående hyperpigmentering under lång tid
  • Dålig självkänsla och social isolering