Om innehållet

Författare: Ämnesgrupp Hud och kön, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Medicinskt godkänt: 2020-02-13

Ansvarig: Sveriges regioner

Kontakt: kunskapsstyrning-vard@skr.se

Publicerat: 2020-03-17