Husläkarmottagning

 • Bedömning och behandling i de flesta fall

Remiss till öppenvårdsmottagning hud

 • Patienter som inte svarat på topikal behandling kombinerat med högst 2 stycken 3-månaders behandlingar med lymecyklin
 • Nodulocystisk akne
 • Ärrbildande akne

Remissinnehåll

 • Frågeställning
 • Relevant anamnes
 • Nuvarande väsentliga sjukdomar
 • Relevant anamnes
  • Tecken på polycystiska ovarier hos kvinnliga patienter (hirsutism, menstruationsrubbningar, övervikt)
 • Läkemedel
  • Preventivmedel för kvinnliga patienter
 • Status: Lokalisation, storlek, färg, form, enstaka, multipla lesioner,tendens till ärrbildning
 • Effekt av given behandling
 • Eventuella allergier