Utredning

Anamnes


 • Tidigare behandlingsförsök
 • Riskfaktorer
 • Psykosocial påverkan

Status

Komedoakne


 • Slutna eller öppna komedoner (vit eller svart pormask)
 • Ingen eller ringa inflammation
 • Lokalisation: framförallt panna, kinder, näsa

Papulopustulös akne


 • Mild: komedoner, enstaka inflammatoriska papler och pustler
 • Medelsvår: komedoner, papler, pustler, enstaka djupa pustler, ibland ärrbildning
 • Svår papulopustulös: rikligt med papler och djupa pustler, enstaka noduli, viss ärrbildning
 • Lokalisation: framför allt ansikte och hals men vid svårare former även bröst, rygg, skuldror och överarmar

Nodulocystisk akne


 • Flera djupare noduli, rikligt med papler och pustler, varfyllda cystor, ibland konfluerande, orsakar ärr
 • Lokalisation: ansikte, hals, bröst, rygg, skuldror och överarmar

Handläggning vid utredning


 • Diagnosen är klinisk och baseras på typisk ålder, hudstatus och lokalisation.
 • Indelning efter omfattning och svårighetsgrad underlättar val av behandling.

Differentialdiagnoser


 • Rosacea
 • Seborroiskt eksem
 • Perioral dermatit
 • Follikuliter
 • Impetigo
 • Milier