Akromioclavikularleden - AC-ledsluxation och AC-ledsartros

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

Utredning och primär behandling.

Remiss till öppenvårdsmottagning ortopedi

Kirurgisk behandling.

Remissinnehåll

 • Aktuella symtom
 • Besvärens genes och duration (Traumatyp? Atraumatisk debut?)
 • Status (Smärta? Svaghet? Rörelseomfång?)
 • Röntgenutlåtande, (Röntgen var?)
 • Yrke/aktivitetsnivå
 • Dominant hand

Bakgrund

 • Tidigare trauma vid alla åldrar
 • Generell artros oftast över 65 år
 • Yrken med stor belastning på AC-leden

Utredning

Symtom

Akuta skador i AC-leden uppstår vid fall mot axeln.

Vid klinisk undersökning noteras mycket lokalisrad svullnad och ömhet isolerat över AC-leden. Olika grad av kvarstående dislokation i AC-leden kan förekomma men kräver nästan aldrig akut behandling.

Vid högenergitrauma med mycket stor dislokation rekommenderas remiss för subakut bedöming av ortoped. OBS! Om huden över en protruderande nyckelbensände ter sig ischemsik eller nekrotisk bör patienten remitteras akut till ortopedklinik.

Kronisk värk i AC-leden och belastningssmärta kan ibland bli följden av en AC-ledsluxation och är att betrakta som artrosutveckling.

Radiologisk artros kan även uppstå utan föregående trauma men ger oftast inga besvär. Vid idiopatisk, lokal värk och ömhet över AC-leden är förstahandsdiagnosen alltid artros. Vissa yrkeskategorier (till exempel målare) är överrepresenterade.

Diagnosen bekräftas av röntgen, anamnes och ömhet vid palpation över AC-leden. Cross body test har hög sensitivitet om det utlöser lokaliserad smärta över AC-leden.

Vid misstänkt artros eller långvarigt (minst 3 månader) kvarstående besvär efter trauma i anamnesen kan intraartikulär injektion av LA + kortison bidra till att utesluta besvär från annan lokal.

Handledning vid utredning

 • Anamnes
 • Slätröntgen (MR är ej indicerad vid lokaliserade symtom från AC-leden)

Behandling

Konservativ

 • En distorsion av AC-leden (grad 1-3) utan stor dislokation kräver ingen speciell behandling. Patienten kan mobiliseras fritt, remiss till sjukgymnast kan vara påkallat om stora smärtor eller uttalad dislokation. Analgetika och antiflogistika vid behov.
 • Även uttalade luxationer i AC-leden (grad 4-5) kan oftast behandlas konservativt.
  Om akut mycket stor dislokation hos patient med höga krav, kan kirurgi ibland övervägas. Vid behov rådfrågas ortoped.
 • Artros i AC-leden med symtom kan behandlas med antiflogistika + intraartikulär injektion av LA + kortison och ge långvarig lindring av besvären, men radiologisk artros kan dock ofta vara asymtomatisk i AC-leden

Kirurgisk

 • Akut luxation är sällan indikation för kirurgi men om huden över en protruderande nyckelbensände ter sig ischemsik eller nekrotisk bör patienten remitteras akut till ortopedklinik.
 • Kronisk dislokation med stor yttre felställning som är mycket uttalad och besvärande eller om smärtor och värk kvarstår åtminstone 6 månader, remittera till ortoped patienten bli undersökt av en ortoped för diskussion om möjlighet till kirurgisk behandling.
 • Artrosbesvär som inte kan lindras med konservativ behandling kan som regel behandlas kirurgiskt med mycket goda resultat. Även stor dislokation kan behandlas kirurgiskt.

Patienter som ska genomgå operation

Alla patienter som ska opereras bör informeras om att alkohol och tobaksrökning kan påverka organen och viktiga funktioner i kroppen, och att det finns god kunskap om att komplikationsrisken är förhöjd vid riskbruk av alkohol.

 • Personer med riskbruk bör erbjudas rådgivande samtal och rekommenderas alkoholuppehåll under minst fyra veckor före operation och en tid efter.
 • Personer med lägre konsumtion bör informeras om att det inte finns någon känd gräns för riskfritt intag och att man därför rekommenderas alkoholuppehåll fyra veckor före operation.
 • Rökstopp rekommenderas 4-6 veckor före och efter operation.

Patientinformation Rökfri och alkoholfri operation (pdf)

Personalinformation Rökfri och alkoholfri operation (pdf)

Sjukskrivning

Att tänka på vid sjukskrivning

Akuta kortvariga (veckor) eller kroniska besvär (mer 3 månader) med lokal smärta och värk kan uppstå efter trauma. Kroniska besvär är att betrakta som artrosutveckling.

Att tänka på vid bedömning av arbetsförmåga

Efter akut luxation - distorsion i A-leden - avgör typ av belastning och belastningsfrekvens i arbetssituationen och dominat hand längden på sjukskrivningen. Sjukskrivningsbehovet kan variera från någon dag (till exempel lätt kontorsarbete) till flera månader (till exempel byggnadsarbete).

Rekommenderad tid för sjukskrivning, se Arbetsverktyg för sjukskrivning, Socialstyrelsen: Skulder- och axelledsbesvär

Om innehållet

Författare: Karol Zyto, överläkare, Ortopedkliniken, SödersjukhusetReviderat:Simon Printz, överläkare, VO Ortopedi, Södersjukhuset, juni 2013

Granskare: Spesamgruppen för ortopedi: Carl Siljeholm, specialistläkare, Capio Artro Clinic, David Yuran, specialistläkare, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Anne Skoog, ortoped, Aleris Ortopedklinik Nacka, Andreas Selander, ortoped, Stockholm Spine Center, Kadir Kakili, distriktsläkare, To Care Husläkarmottagning

Stockholm-Gotlands medicinska råd, specialitetsrådet för ortopediska sjukdomar: Sari Ponzer, ordf, november 2015

Publicerat:

Uppdaterat: