Behandling

Handläggning vid behandling

Behandlingsinsatsen vid artros ökar stegvis tills patienten uppnår effekt. De flesta erhåller effekt enbart av grundbehandling (första steget). En mindre andel behöver genomgå kirurgi (översta steget). Figuren är därför pyramidformad.

Behandlingen vid artros utgår från patientens behov. Grundbehandling ingår i samtliga behandlingssteg.

Bild: Lea Greim

Grundbehandling vid AC-ledsartros utgörs av fysioterapi.

Har patienten artros i flera leder rekommenderas artrosskola. Vid otillräcklig effekt ges tilläggsbehandling enligt behandlingspyramiden.

Vid fortsatt svåra besvär trots behandling kan kirurgi vara ett alternativ. Kirurgi förutsätter att patienten genomfört artrosskola och röntgats.

Kirurgi kan vara aktuell vid:

  • oacceptabel smärta och eller värk som inte svarar på analgetika
  • grav vilovärk eller nattlig smärta
  • svår funktionsinskränkning (behov av sjukskrivning)
  • kvarstående besvär trots adekvat grundbehandling.