Fysioterapeut eller primärvårdsrehabilitering

 • Primär bedömning vid misstänkt AC-ledsartros
 • Grund- och tilläggsbehandling
 • Artrosskola (via primärvårdsrehabilitering) vid artros i flera leder

Remiss krävs ej.

Husläkarmottagning

 • Utredning vid utebliven förbättring eller misstanke om differentialdiagnoser
 • Eventuell tilläggsbehandling med läkemedel
 • Optimering av andra sjukdomar och hälsovanor inför operation

Remiss till öppenvårdsmottagning ortopedi

Ställningstagande till kirurgisk behandling (förutsatt att patienten är intresserad av operation) vid:

 • oacceptabel smärta och eller värk som inte svarar på analgetika
 • grav vilovärk eller nattlig smärta
 • svår funktionsinskränkning (behov av sjukskrivning)
 • kvarstående besvär trots adekvat grundbehandling.

Remissinnehåll

 • Frågeställning och relevant information från anamnes och status
 • Patientens inställning till operation
 • Effekt av grund- och tilläggsbehandling
 • Fysisk aktivitet, rökning, alkohol, övriga relevanta sjukdomar och hälsotillstånd
 • Resultat av röntgensvar (ej är äldre än 12 månader) med uppgifter om var och när denna är gjord
 • Uppdatera medicinlista innan remiss

Återremiss till primärvård

 • Sammanfattning av bedömning och behandling
 • Ändringar i läkemedelslista
 • Plan för uttrappning av insatta beroendeframkallande läkemedel
 • Förslag på lämplig uppföljning i primärvård
 • När specialiserad vård bör kontaktas på nytt