Akromioklavikularledsskada

Medicinskt område:
Rörelseorganen

Vårdprogrammet är inhämtat från Nationellt kliniskt kunskapsstöd, Sveriges Kommuner och Regioner. Tillägg framtagna av Region Stockholm anges tydligt i texten.

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

 • Utredning och primär behandling

Remiss till öppenvårdsmottagning ortopedi

 • Kirurgisk behandling

Remissinnehåll

 • Aktuella symtom
 • Besvärens genes och duration (Traumatyp? Atraumatisk debut?)
 • Status (Smärta? Svaghet? Rörelseomfång?)
 • Röntgenutlåtande (Röntgen var?)
 • Yrke/aktivitetsnivå
 • Dominant hand

Bakgrund

Denna rekommendation berör omhändertagande i samband med akuta skador i akromioklavikularleden (AC-leden).

Definition

Akuta AC-ledsskador klassificeras utifrån dislokationsgrad (luxationsgrad) och ligamentskada enligt Rockwood klassifikation.

Epidemiologi

Akuta AC-ledskador förekommer främst hos män i 20-årsåldern.

Etiologi

Skador i AC-leden kan uppstå vid fall eller vid ett direkt slag mot leden.

Utredning

Anamnes

 • Tidpunkt för trauma
 • Skadans uppkomst
 • Smärtutveckling

Status

Undersök båda axlarna genom inspektion och palpation och testa rörligheten.

Uteslut neurovaskulär påverkan genom att kontrollera handledspuls och sensibilitet distalt.

Typiska statusfynd:

 • svullnad och ömhet över AC-leden
 • den distala delen av nyckelbenet framträder synligt
 • molande värk som sträcker sig ut mot axeln och upp mot nacken
 • cross-body test och painful arc abduction 160–180° positivt.

Cross-body test

Bilden visar hur undersökningen cross-body test utförs.

Patienten placerar handen på motsatta sidans axel. Testet är positivt om rörelsen utlöser lokal smärtaöver AC-leden.

Bild: Charlotte Lundholm

Painful arc abduction

Bilden visar hur undersökningen painful arc abduction utförs.

Be patienten abducera axeln.Ibland kan undersökaren hjälpa till att försiktigttrycka armen uppåt.Testet är positivt om patienten känner smärta vidsträckning >120°.

Bild: Charlotte Lundholm

Handläggning vid utredning

Akuta AC-ledsskador bör röntgas.

Olika grad av kvarstående dislokation i AC-leden kan förekomma. Patienten bör bedömas akut av ortoped:

 • vid misstanke om en större AC-ledsluxation (> grad II, enligt Rockwoods klassifikation)
 • om huden över en protruderande nyckelbensände ter sig ischemisk eller nekrotisk.

Bilddiagnostik

Bilaterala bilder med slätröntgen är standard. Röntgenfyndet är normalt vid AC-ledskada grad I (och ibland vid grad II) enligt Rockwoods klassifikation.

Differentialdiagnoser

 • Klavikelfraktur
 • Kuffruptur
 • Främre axelledsinstabilitet
 • Frusen skuldra (frozen shoulder)
 • Impingementsyndrom i axelled
 • Reumatoid artrit och psoriasis artrit
 • Artros i AC-led och/eller axelled
 • Tumör

Behandling

Handläggning vid behandling

Fysioterapi samt smärtlindring rekommenderas utifrån behov.

Vid svårare AC-ledsskada (> grad II, enligt Rockwoods klassifikation) görs en kirurgisk bedömning av ortoped.

Läkemedelsbehandling

Vid behov ge:

 • COX-hämmare
 • paracetamol.

Fysioterapi

Avlastning med slynga under några veckor kan ge smärtlindring.

Huvudsyftet med fysioterapi långsiktigt är att patienten ska återfå normal funktion i axel och skuldra samt stabilisera bål och muskulatur kring AC-leden.

Kirurgisk behandling

När kirurgisk behandling är indicerad genomförs en ledbandsplastik/rekonstruktion.

 

Komplikationer

AC-ledskada kan leda till kroniska besvär i form av instabilitet och artros.

Klinisk uppföljning

Vid kvarstående besvär 6 månader efter trauma rekommenderas bedömning av ortoped.

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.

Har du frågor, förslag eller feedback?