Bakgrund

Denna rekommendation berör omhändertagande i samband med akuta skador i akromioklavikularleden (AC-leden).

Definition

Akuta AC-ledsskador klassificeras utifrån dislokationsgrad (luxationsgrad) och ligamentskada enligt Rockwood klassifikation.

Epidemiologi

Akuta AC-ledskador förekommer främst hos män i 20-årsåldern.

Etiologi

Skador i AC-leden kan uppstå vid fall eller vid ett direkt slag mot leden.