Klinisk uppföljning

Vid kvarstående besvär 6 månader efter trauma rekommenderas bedömning av ortoped.