Om innehållet

Författare: Ämnesgrupp Rörelseorganen, Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Medicinskt godkänt: 2020-08-14

Ansvarig: Sveriges regioner

Kontakt: kunskapsstyrning-vard@skr.se

Publicerat: 2020-09-09