Husläkarmottagning

  • Utredning och primär behandling

Remiss till öppenvårdsmottagning ortopedi

  • Kirurgisk behandling

Remissinnehåll

  • Aktuella symtom
  • Besvärens genes och duration (Traumatyp? Atraumatisk debut?)
  • Status (Smärta? Svaghet? Rörelseomfång?)
  • Röntgenutlåtande (Röntgen var?)
  • Yrke/aktivitetsnivå
  • Dominant hand