Utredning

Anamnes


 • Tidpunkt för trauma
 • Skadans uppkomst
 • Smärtutveckling

Status

Undersök båda axlarna genom inspektion och palpation och testa rörligheten.

Uteslut neurovaskulär påverkan genom att kontrollera handledspuls och sensibilitet distalt.

Typiska statusfynd:


 • svullnad och ömhet över AC-leden
 • den distala delen av nyckelbenet framträder synligt
 • molande värk som sträcker sig ut mot axeln och upp mot nacken
 • cross-body test och painful arc abduction 160–180° positivt.

Cross-body test

Bilden visar hur undersökningen cross-body test utförs.

Patienten placerar handen på motsatta sidans axel. Testet är positivt om rörelsen utlöser lokal smärtaöver AC-leden.

Bild: Charlotte Lundholm

Painful arc abduction

Bilden visar hur undersökningen painful arc abduction utförs.

Be patienten abducera axeln.Ibland kan undersökaren hjälpa till att försiktigttrycka armen uppåt.Testet är positivt om patienten känner smärta vidsträckning >120°.

Bild: Charlotte Lundholm

Handläggning vid utredning

Akuta AC-ledsskador bör röntgas.

Olika grad av kvarstående dislokation i AC-leden kan förekomma. Patienten bör bedömas akut av ortoped:


 • vid misstanke om en större AC-ledsluxation (> grad II, enligt Rockwoods klassifikation)
 • om huden över en protruderande nyckelbensände ter sig ischemisk eller nekrotisk.

Bilddiagnostik

Bilaterala bilder med slätröntgen är standard. Röntgenfyndet är normalt vid AC-ledskada grad I (och ibland vid grad II) enligt Rockwoods klassifikation.

Differentialdiagnoser


 • Klavikelfraktur
 • Kuffruptur
 • Främre axelledsinstabilitet
 • Frusen skuldra (frozen shoulder)
 • Impingementsyndrom i axelled
 • Reumatoid artrit och psoriasis artrit
 • Artros i AC-led och/eller axelled
 • Tumör