Bakgrund

Definition

Aktinisk keratos är en kronisk solskada i huden begränsad till epidermis. Aktinisk keratos är vanligtvis ofarligt och läker spontant i cirka 20 % av fallen. Skivepitelcancer kan utvecklas från en aktinisk keratos, men det är ofta en långsam process över månader eller år.

Epidemiologi

Aktinisk keratos ökar i frekvens med stigande ålder och är vanligare hos män och personer med någon riskfaktor. Prevalensen varierar mellan 10-20 % i den del av befolkningen som är 60 år och äldre.

Riskfaktorer


  • Hudtyp I – alltid röd, aldrig brun
  • Hudtyp II – alltid röd, sällan brun
  • Mångårig exponering för UV-ljus
  • Immunsuppression, särskilt efter transplantation
  • Ålder > 60 år