Behandling

Handläggning vid behandling


  • Patienten bör informeras om att fortsatt UV-exponering riskerar att ge fler och kanske svårare cellskador i huden.
  • Patienten bör få solråd och information om självkontroll av huden.
  • Behandlingsval beror på lesionernas lokalisation, tjocklek, antal, metodens tillgänglighet och patientens compliance.

Kvarstående aktinisk keratos, recidiv eller nytillkomna förändringar är vanligt oavsett behandlingsval.

Solråd

Ge råd till patienten om att, under de månader som UV-index > 3:


  • använda skyddande kläder och hatt med brätte eller keps
  • använda solskyddsmedel med tillräckligt hög solskyddsfaktor, såsom faktor 30 eller högre
  • undvika intensivt solljus mellan kl 11-15 och välj istället skugga.

Behandlingsval


  • Exspektans kan övervägas vid lindrig förändring, särskilt hos patient med hög ålder.
  • Enstaka (1-5) aktiniska keratoser kan behandlas med kryoterapi med flytande kväve eller med topikal behandling med 5-fluorouracil med salicylsyra.
  • Multipla lesioner kan behandlas med 5-fluorouracil med eller utan salicylsyra, imikvimod alternativt fotodynamisk terapi (PDT).

Inför behandling bör patienten informeras om övergående biverkningar i form av lokal rodnad och ibland sårbildning.