Klinisk uppföljning

Vid topikal läkemedelsbehandling bör utläkningen bedömas efter en behandlingsfri period på cirka 4 veckor.

Om någon lesion kvarstår i det behandlade området efter behandling med imikvimod kan behandlingen upprepas under 4 veckor.

Vid utebliven effekt rekommenderas ny bedömning inom specialiserad vård.