Komplikationer

Den årliga risken för att en aktinisk keratos ska övergå i skivepitelcancer uppskattas till mindre än 0,5 %. Person med anamnes på tidigare skivepitelcancer eller immunsuppressiv behandling utvecklar dock skivepitelcancer i högre frekvens.

I 60 % av alla skivepitelcancerfall har det ursprungligen funnits aktinisk keratos.

Komplikationer till behandlingen är:


  • övergående hudirritation och sårighet som kan försvåra patientens följsamhet till ordinerad lokalbehandling
  • övergående influensaliknande liknande symtom och sjukdomskänsla vid läkemedelsbehandling.
  • risk för ärrbildning