Husläkarmottagning

  • Enstaka tunna keratotiska förändringar

Remiss till öppenvårdsmottagning dermatologi

  • Multipla och/eller tjocka förändringar
  • Immunsupprimerade patienter har ökad risk för utveckling av skivepitelcancer och bör kontrolleras hos hudspecialist

Remissinnehåll

  • Frågeställning
  • Relevant anamnes
  • Status: (lokalisation, storlek, färg, form, enstaka, multipla, lesioner)
  • Nuvarande väsentliga sjukdomar
  • Utförda utredningar och relevanta fynd: t ex PAD
  • Effekt av given behandling
  • Bifoga gärna foto