Utredning

Symtom

En eller flera lesioner som sällan ger symtom men som i perioder kan ge:


 • klåda
 • smärta eller ömhet och sårutveckling.

Anamnes


 • Solvanor – solresor, solarium
 • Arbete och fritidsaktiviteter utomhus
 • Tillväxthastighet
 • Tidigare hudcancer
 • Riskfaktorer

Status


 • Hudtyp
 • Lokalisation – solbelysta områden som ansikte, hjässa, underarm, handrygg och underben
 • Utseende – rodnad, lätt fjällande och ofta relativt välavgränsad
 • Yta – skrovlig, ibland lättare att palpera än att se, ibland sår
 • Storlek – vanligen< 1 cm, men kan variera från några mm till några cm
 • Enstaka eller multipla
 • Dermatoskopiska fynd – hyperkeratos, rodnad, strawberry erythema (rodnad med synliga folliklar), rosettes (fyra vita punkter vid folliklarna)

Handläggning vid utredning


 • Diagnosen ställs utifrån klinisk bild i de flesta fall, ibland med dermatoskopiundersökning.
 • Smärta, ömhet och/eller sårutveckling indikerar ökad risk för övergång till skivepitelcancer.
 • Hudbiopsi kan övervägas vid osäker klinisk diagnos, terapisvikt eller tjocka, ömmande och/eller såriga förändringar.

Differentialdiagnoser


 • Eksem
 • Seborroisk keratos
 • Tinea, hudinfektion
 • Basaliom, främst superficiella
 • Skivepitelcancer in situ (Mb Bowen) eller skivepitelcancer
 • Inflammatorisk dermatos (psoriasis, seborroisk dermatit)