Akut bronkit hos vuxna

Vårdnivå och remissrutiner

Husläkarmottagning

Utredning, behandling, eventuell kontroll.

Remiss till akutmottagning eller lungspecialist

Akutremiss (akutmottagning, medicin) vid påtaglig andningspåverkan. Remiss till lungmedicin vid tätt återkommande bronkiter. Sällan behov av remiss till infektionsklinik.

Remissinnehåll

 • Allmäntillstånd, vitala parametrar inklusive saturation, andningsfrekvens
 • Tidigare bronkiter
 • Rökning
 • Andningsfrekvens
 • Feber
 • Sputa
 • Pågående antibiotikabehandling
 • Om remiss till lungmedicin, bifoga resultat av spirometri och röntgen lungor

Bakgrund

Riskfaktorer

Utredning

Symtom

Akut insjuknande ibland med feber, icke produktiv hosta dominerar, eventuella andningsbesvär. 80-90 procent beror på virusinfektion.

Hostan kan vara i 3-6 veckor. Normala andningsljud i allmänhet, utan fokala biljud.

Handläggning vid utredning

 • Sputumodling kan övervägas om KOL-sjukdom
 • CRP kan övervägas
 • NPH-prov för PCR om misstanke på pertussis. Liberal provtagning för influensa i början av säsong med NPH-prov för PCR

Differentialdiagnoser

Behandling

Läkemedelsbehandling

Akut bronkit

Hos lungfrisk: Ej antibiotika. Ge luftrörsvidgande vid obstruktivitet.

Obs! Undvik antibiotika hos lungfrisk, dock mer generöst till patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Vid KOL, vårdprogram KOL - akut behandling exacerbation

Vaccination

Vaccinering mot influensa årligen, mot säsongsinfluensa till personer >65 år och riskpatienter, se Smittskydd Stockholm.

Akut bronkit vid influensa

Vid influensa uppstår vanligen akut bronkit. Tänk då på antiviral behandling.

Behandling bör insättas snarast, redan när symtom debuterar, senast inom 2-(3) dygn.

Vuxna: Tamiflu (oseltamivir) 75 mg, 1 x 2 eller Relenza (zaniamivir), 2 inhalationer x 2 i 5 dagar. Justera dos vid nedsatt njurfunktion.

Rekommenderas till:
 • Personer >65 år
 • Personer med kroniska sjukdomar
 • Kronisk lungsjukdom ( KOL, grav astma)
 • Extrem fetma (BMI >40)
 • Neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
 • Kronisk hjärt-kärlsjukdom
 • Immunsupprimerade personer inklusive dåligt behandlad hiv
 • Kronisk lever-njursvikt
 • Svårinställd diabetes mellitus
 • Barn med flerfunktionshinder
 • Vid kontinuerlig behandling mot astma
 • Gravida. Andra och tredje trimestern rekommenderas i första hand Tamiflu till alla. Första trimestern rekommenderas i första hand Relenza inhalationer om riskgrupp, ej generellt till frisk gravid

Antiviral postexpositionsprofylax: Tamiflu 75 mg, 1 x 1 eller Relenza, 2 inhalationer x 1 i 10 dagar kan förskrivas till riskgrupper enligt ovan efter exposition för verifierad influensa.

Sjukskrivning

Att tänka på vid sjukskrivning

Sällan sjukskrivningsorsak, eventuellt vid kraftig allmänpåverkan och hos personer med röstkrävande yrken.

Bedömning av arbetsförmåga

Comorbiditet, astma, KOL och sekundärinfektion.

Utfärdande av sjukintyg

Motivera noga vad som nedsätter arbetsförmågan.

Rekommenderad tid för sjukskrivning

Se Arbetsverktyg för sjukskrivning, Socialstyrelsen: Akut bronkit

Uppföljning

Besök om ej besvärsfrihet på 4 veckor.

Sidfot

Viss är ett medicinskt och administrativt kunskapsstöd som riktar sig till sjukvårdspersonal i primärvården i Region Stockholm.

Webbplatsens syfte är att bidra till en god och jämlik vård och erbjuda bästa möjliga kunskap i patientmötet.