Behandling

  1. Lägg patienten ned - höj fotändan.
  2. GE ADRENALIN! Ska ges intramuskulärt mitt på lårets utsida.
  3. Larma 112!
  4. Följ andning, cirkulation, saturation och blodtryck. Ge eventuellt syrgas.
  5. Sätt intravenös infart, ge 1000-4000 ml Ringer-Acetat, eftersträva normalt blodtryck.
  6. Upprepa adrenalininjektionen var 5-10:e minut vid behov.


Adrenalin

Emerade (18 månaders

hållbarhet) 0,15,

injektion intramuskulärt

0,15 mg

10-20 kg

En injektion = 0,15 mg

Emerade (18 månaders
hållbarhet) injektion intramuskulärt

0,3 mg

>20 kg-vuxna

En injektion = 0,3 mg


0,5 mg

Vuxna >60 kg

En injektion = 0,5 mg

EpiPen/EpiPen JR (18 månaders hållbarhet)

Samma dosering som för
Emerade ovan. EpiPen 0,5 mg finns ej, ge 0,3 mg till alla >20 kg.


Adrenalin, injektion intramuskulärt

1mg/ml

Barn

0,01 ml (0,01 mg)/kg kroppsvikt,
max 0,5 ml (0,5 mg)Vuxna

0,3-0,5 mg = 0,3-0,5 ml

OBS! Injektion adrenalin kan vid utebliven förbättring upprepas var 5:e-10:e minut.

Luftrörsvidgande

Ventoline, nebulisering

0-5 år: 2,5 mg


6 år-vuxen:
5 mg


Vuxen: 5-10 mg

Kan upprepas var
20:e minut.


För inhalation i Maxin
eller Aiolos, se vårdprogram
Akut astma hos barn och
ungdomar

Airomir 0,1 mg/dos via spacer

Barn 0-2 år: 4 doser


Barn >2 år: 6 doser


Vuxna: 6-10 doser

Kan upprepas var 20:e minut.

Syrgas

>5 l/min på mask vid hypoxi.

Ringer-Acetat eller NaCl 9 mg/ml

Vuxna: 1000 ml IV snabbt vid allmänpåverkan och/eller hypotension (systoliskt <90)

Barn: 20 ml/kg IV snabbt.

När patienten är cirkulatoriskt och/eller respiratoriskt stabil:

Antihistamin

Har ej indikation för anafylaxi men har effekt vid de reaktioner som kan komma efter den akuta fasen såsom klåda, angioödem, urtikaria.

Desloratadin (Aerius munlöslig tablett)


Barn: 0-5 år

2,5 mg

Barn: 6-12 år

5 mg

13 år-vuxna

10 mg

Kortison

Kortison har ingen akut insättande effekt. Målsättningen med medicineringen är att blockera sena effekter av den allergiska reaktionen.

Betapred, tablett (tuggas, sväljs hela eller löses i vatten)

0,5 mg

Barn: 0-5 år

3 mg = 6 tabletter


6 år-vuxna

5 mg = 10 tabletter

Alternativt

Prednisolon, tablett (tuggas eller sväljs)


5 mg

6 år-vuxna

50 mg = 10 tabletter

Alternativt

Betapred, intravenöst eller intramuskulärt (vid kräkning)


4 mg/ml

Barn: 0-5 år

1 ml


6 år-vuxna

2 ml

Om innehållet

Författare: Astrid Sjöström, distriktsläkare, Capio vårdcentral Ringen, Bo Billing, överläkare, Lungkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Jenni Viitala, distriktsläkare, Lisebergs vårdcentral, Katarina Perlhagen, distriktsläkare, Boo vårdcentral, Ove Oksvold, distriktsläkare, Capio vårdcentral Slussen, Anne Geborek, överläkare, Lung- och allergisektionen, Södersjukhuset

Stockholm-Gotlands medicinska råd, specialitetsrådet för lung- och allergisjukdomar: Theo Gülen, maj 2017

Region Stockholms läkemedelskommitté, expertgruppen för luftvägs- och allergisjukdomar: Michael Runold, ordf, mars 2017

Publicerat:

Uppdaterat: