Behandling

Handläggning vid behandling

Ge information och råd om att:

 • undvika eller minska försämrande faktorer
 • huden är känslig flera månader efter att den ser läkt ut
 • använda mjukgörare flera gånger dagligen och direkt efter kontakt med vatten
 • behandla eksem med tillräckligt starkt lokalt läkemedel till utläkning och därefter underhållsbehandla en tid.

Behov av eksemskola bör övervägas, främst hos barn.

Vid omfattande eksem eller otillräcklig behandlingseffekt rekommenderas bedömning inom specialiserad vård för ytterligare behandlingsalternativ.

Läkemedelsbehandling

 • Mjukgörare – rekommenderas flera gånger dagligen
 • Topikal steroid – är förstahandsval
 • Ocklusion – kan övervägas kortvarigt hos vuxna i särskilda fall
 • Kalcineurinhämmare – kan övervägas vid terapisvikt eller behov av långvarig behandling, särskilt i ansikte eller på ögonlock
 • Sederande antihistamin – kan i enskilda fall provas kortvarigt hos vuxna med sömnbesvär orsakad av svår nattlig klåda

Topikal steroid hos barn upp till 12 år

Applicera en gång dagligen till utläkning:

 • vid lindrigt eksem – steroid grupp I, vid klåda överväg steroid grupp II
 • vid försämrat eksem – steroid grupp II–III
 • vid eksem i ansikte – steroid grupp I, på ögonlock ögonsalva med extra svag steroid (hydrokortison 0,5 %).

Några dagar efter utläkning rekommenderas övergång till underhållsbehandling 2–3 gånger i veckan under en till ett par månader. Vid utebliven effekt rekommenderas kontakt med specialiserad vård.

Topikal steroid hos barn > 12 år och vuxna

Applicera en gång dagligen till utläkning:

 • lindrigt eksem – steroid grupp II–III
 • försämrat eksem – steroid grupp III
 • eksem i ansikte – steroid grupp I, på ögonlock eventuellt ögonsalva med extra svag steroid (hydrokortison 0,5 %).

Några dagar efter utläkning rekommenderas övergång till underhållsbehandling 2–3 gånger i veckan under en till flera månader. Vid utebliven effekt bör kontakt med specialiserad vård övervägas.